Vid EU:s ministerråd den 3 mars fattades beslut om att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att flyktingar från Ukraina kommer kunna beviljas uppehållstillstånd i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Uppehållstillståndet som beviljas inom ramen för direktivet innebär att personer får tillgång till arbetsmarknaden och har rätt att arbeta. Vidare ger tillståndet även rätt till visst socialt skydd i form av viss sjukvård. För barn som omfattas av direktivet ges även rätten till skolgång. Direktivet möjliggör också att personer som söker skydd kan röra sig fritt inom EU och söka sig till valfritt medlemsland.

Massflyktsdirektivet har funnits på plats sedan 2001 som en konsekvens av kriget på Balkan men har aldrig tidigare aktiverats. Beslutet ses som ett verktyg för att undvika att det gängse asylsystemet ska överbelastas i respektive medlemsstat.

KPMG:s kommentar

Det är ett unikt beslut på EU-nivå och exakt hur direktivet kommer implementeras eller specifika förfaranden för att ansöka om uppehållstillstånd under direktivet har inte presenterats.

För arbetsgivare som anställer är det viktigt att komma ihåg att bekräfta att kandidaten omfattas av direktivet för att säkerställa att personen har rätt att arbeta.

KPMG har den senaste tiden fått många samtal från arbetsgivare som är oroliga för sina anställda eller har anhöriga till anställda som är på flykt. Vi ser införandet av massflyktsdirektivet som ett tydliggörande från EU vad som gäller för personer som är på flykt. 

 

Våra tjänster för dig som arbetsgivare

 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss