Förslag om förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete för juli-september 2021

Förslag om förlängning av stöd vid korttidsarbete

Till följd av den fortsatt höga smittspridningen i samhället och eventuellt fortsatta smittskyddsåtgärder under sommaren 2021 har regeringen tillsammans med stödpartierna enats om ett förslag att förlänga det förstärkta stödet vid korttidsarbete med månaderna juli, augusti och september 2021 i syfte att lindra de ekonomiska effekterna för näringslivet.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Under en presskonferens den 10 mars meddelade regeringen föreslaget om att förlänga den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall med tre månader. Den tillfälliga lagen gäller i nuläget fram till den sista juni 2021 (se vårt senaste TaxNews om tidigare perioder här). Syftet med förlängningen är att göra det möjligt för företag att söka stöd vid korttidsarbete i enlighet med den nu redan gällande lagen för de nya stödmånaderna.  

Bestämmelserna avseende förlängningsperioden juli-september 2021 får i stort sett samma utformning som perioden januari-juni 2021. Förslaget innebär att företag fortsättningsvis kan permittera personal upp till 80 procent av arbetstiden och där staten tar 75 procent av kostnaden under den perioden. 

Det som blir nytt är att stöd som erhålls för månaderna juli-september kommer att ha april 2021 som jämförelsemånad under förlängningen, en ändring som kommer att medföra att personal som anställts under krisen ska kunna omfattas av stödet. Ytterligare förändringar som föreslås är att arbetsgivare som tidigare godkänts för stöd i enlighet med den tillfälliga lagen själva måste begära förlängning av stöd. För att beviljas stöd från Tillväxtverket måste de ekonomiska svårigheterna fortsatt förväntas kvarstå. Däremot behöver inte arbetsgivaren lämna in underlag på nytt för att påvisa orsakerna till de ekonomiska svårigheterna och inte heller lämna in nytt yttrande från revisor. Avtal som träffats om korttidsarbete måste fortsatt lämnas in. En begäran om förlängning ska ha gjorts före utgången av juli 2021. 

Arbetsgivare som tidigare inte ansökt om stöd omfattas av ordinarie prövning och måste ha lämnat in ansökan om preliminärt stöd för de nya stödmånaderna till Tillväxtverket senast vid utgången av november 2021 för att inte stödet ska gå förlorat. Avstämning av preliminärt stöd ska sedermera ha gjorts senast vid samma tidpunkt.

Förslaget om förlängning av det förstärka stödet vid korttidsarbete har skickats ut på remiss till Finansdepartementet och ska kunna träda ikraft den 29 juni 2021. 


KPMG:s kommentar

Det är positivt att regeringen har beredskap för en eventuell fortsatt allvarlig smittspridning även under sommaren. Förseningen av vaccinationerna, och därmed öppningen av samhället, har medfört att näringslivet är fortsatt ansträngt ekonomiskt. Med lagändringsförslaget öppnas möjligheten till stöd upp för flera arbetsgivare som tidigare varit uteslutna liksom att livsdugliga bolag fortsatt kan bedriva sin verksamhet trots gällande restriktioner utan att behöva säga upp personal. Det faktum att jämförelsemånaden sätts till april 2021 medför även att personal som anställts under pandemitiden kan omfattas av stödet. Det noteras vidare att då det rör sig om en förlängning av den tillfälliga lagen så kommer samma bestämmelser för värdeöverföringar att gälla även för den förlängda perioden.

KPMG kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av den föreslagna förlängningen av åtgärderna. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket. 

 

Mattias Bergman,
Legal Services,
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.