Regeringen säger upp skatteavtalen med Portugal och Grekland

Skatteavtalen med Portugal och Grekland sägs upp

Regeringens förslag är att skatteavtalen ska upphöra att gälla den 31 december 2021.

1000

Kontakt

Johan Sander

Partner, Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här!

I morgon överlämnar regeringen två propositioner till riksdagen med förslag om att säga upp Sveriges skatteavtal med Grekland respektive Portugal. Regeringens förslag är att skatteavtalen ska upphöra att gälla 31 december i år. Det innebär att de inte längre kommer att tillämpas från och med beskattningsåret 2022.

I såväl Grekland som Portugal kan utländska inkomster omfattas av inhemska skatteregler som innebär ingen eller låg beskattning i respektive land. I Portugal beskattas svenska tjänstepensioner till noll eller tio procent, och utdelning från utländska bolag är undantagen från beskattning enligt detta regelverk. 2020 införde Grekland särskilda regler för inflyttade personer som innebär att en skatt på sju procent betalas på inkomster som härrör från andra länder. Sveriges respektive skatteavtal med länderna begränsar samtidigt Sveriges rätt att beskatta.

2017 inledde Sverige diskussioner med Portugals regering om att ändra skatteavtalet, bland annat så att Sverige framledes skulle få beskatta såväl privat- och tjänstepensioner som allmän pension. Redan enligt nuvarande skatteavtal får allmän pension beskattas i Sverige, vilket för en begränsat skattskyldig person innebär 25 procent beskattning. Portugal har ännu inte ratificerat, dvs. godkänt, ändringsprotokollet som undertecknades 2019.

Läs tidigare TaxNews där vi kommenterat Portugal.
Uppdatering om Portugals beslut att beskatta svenska tjänstepensioner med 10 % (2020-04-24)

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal förhindrar skattefria pensioner (2019-05-16)

I dagens pressmeddelande säger regeringen att man har öppnat en dialog med den grekiska regeringen att inleda förhandlingar om ett helt nytt avtal.

Om regeringens förslag godtas av riksdagen innebär det att skatteavtalen inte längre kommer att tillämpas från och med beskattningsåret 2022. För tidigare beskattningsår är nuvarande avtal fortsatt tillämpliga.

KPMG:s kommentar

Detta är en betydande förändring som exempelvis kommer innebära att många pensionärer som tidigare helt har kunnat undanta svenska tjänstepensionsinkomster från beskattning i Sverige med stöd av skatteavtalet kommer beskattas i Sverige. Det blir avgörande att bryta väsentlig anknytning till Sverige för att kunna få beskattning om 25 procent enligt reglerna om SINK - särskild Inkomstskatt för utomlands bosatta - istället för vanlig progressiv skattesats.

Ett skatteavtal reglerar och fördelar beskattningsrätten mellan två länder; ett uppsagt skatteavtal skulle få implikationer inte bara för pensionsinkomster utan också beskattning av andra inkomster för företag och privatpersoner.

Vi fortsätter att bevaka den fortsatta utvecklingen. Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Johan Sander
+46 73 397 12 34
johan.sander@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.