Har du betalt för hög stämpelskatt?

Har du betalt för hög stämpelskatt?

Högsta domstolen har avgjort ett mål om beräkning av stämpelskatt.

1000
Rebaz Wahab

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Högsta domstolen har i dagarna avgjort ett mål (Ö 6547-19) om beräkning av stämpelskatt. Fallet rörde en fastighet som saknade taxeringsvärde (specialfastighet). Utgånget i målet är av intresse för alla som förvärvat eller sålt fastigheter eller avser att göra så där taxeringsvärde saknas. 

Av stämpelskattelagen framgår att vid köp av fast egendom beräknas stämpelskatten på det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet för fastigheten för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. 

Om ett taxeringsvärde för det angivna året saknas ska istället en jämförelse göras med det värde som Lantmäteriet, med ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för upprättandet av den handling på vilken förvärvet grundas.

Den fråga som Högsta domstolen nu tagit ställning till är om Lantmäteriet i sådana fall ska jämföra köpeskillingen med ett vid förvärvstidpunkten uppskattat marknadsvärde eller om jämförelsen ska göras med ett uppskattat taxeringsvärde (ett taxeringsvärde ska som grundprincip motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde).

Högsta domstolen konstaterar att för det fall marknadsvärdet skulle utgöra jämförelsevärde, uppstår en omotiverad olikhet i behandlingen i förhållande till de normala fallen där taxeringsvärde existerar. Detta eftersom taxeringsvärdet endast ska motsvara 75 % av en fastighets marknadsvärde. Mot denna bakgrund konstaterar domstolen att jämförelsen i dessa fall istället ska göras med ett beräknat taxeringsvärde. 

Utgången i målet påverkar såväl historiska som framtida transaktioner och vi hjälper er gärna med en ansökan om att erhålla återbetalning av tidigare för hög erlagd stämpelskatt samt att upprätta en beräkning av korrekt uppskattat taxeringsvärde för framtida transaktioner. 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.


Rebaz Wahab
+46 70 386 66 64
rebaz.wahab@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.