DAC6/MDR: Riksdagen har röstat Ja till Skatteutskottets förslag om DAC6

Riksdagen har röstat Ja til förslaget om DAC6

Regeringen bemyndigas bestämma ikraftträdandedatumen.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vi har i flera TaxNews skrivit om den kommande rapporteringsplikten av vissa arrangemang inom skatteområdet (MDR/DAC6) och att regelverket avsetts träda i kraft fullt ut per den 1 juli 2020, inklusive viss retroaktiv effekt på arrangemang där ett första steg genomförts mellan den 25 juni 2018 och den 30 juni 2020.

Nu senast skrev vi om Skatteutskottets betänkande inför omröstningen i riksdagen igår. Nu har riksdagen röstat Ja till Skatteutskottet förslag, som innebär att regeringens förslag bifallits vad gäller den materiella lagstiftningen och att regeringen får bestämma de tidpunkter förslagen ska träda i kraft och att meddela de övergångsbestämmelser som behövs. Som vi har skrivit om tidigare pågår det samtal inom EU om framskjutande av rapporteringstidpunkterna.

Oaktat en eventuell framskjutning av första rapporteringstidpunkten till efter den 1 juli 2020 i Sverige är det hög tid att analysera effekten av DAC6 för er verksamhet för att vara förberedd för de kommande kraven inom EU då rapportering kommer behöva ske retroaktivt, oavsett tidsfristerna för rapporteringen i Sverige. Vidare kan länder som redan har beslutat om lagstiftningen komma att fullfölja implementerad nationell lagstiftning.

Vi bevakar vidare information från EU och den svenska regeringen mycket nära.

KPMG kan hjälpa er hantera DAC6

KPMG kan hjälpa till med Impact Assessments av regelverket på er verksamhet, utifrån er verksamhet. Vi har metoder för såväl små och medelstora företag som för globala koncerner. Vi har även tagit fram ett verktyg – DAC6 Processor – för att hjälpa bolagen hantera sin rapporteringsplikt. 

Varmt välkomna att kontakta vårt DAC6-team om ni har några frågor eller önskar en demo av DAC6 Processor. 

Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

Joanna Mörk 
joanna.mork@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.