DAC6/MDR: Skatteutskottet föreslår att regeringen ska få bestämma de tidpunkter förslagen ska träda i kraft

Skatteutskottets förslag till riksdagsomröstningen

Skatteutskottets förslag till riksdagens omröstning om DAC6 den 3 juni.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner & Head of Transfer Pricing

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vi har i flera TaxNews skrivit om den kommande rapporteringsplikten av vissa arrangemang inom skatteområdet (MDR/DAC6) och att regelverket avsetts träda i kraft fullt ut per den 1 juli 2020, inklusive viss retroaktiv effekt på arrangemang där ett första steg genomförts mellan den 25 juni 2018 och den 30 juni 2020. 

Nu senast skrev vi om att EU-kommissionen publicerat ett utkast till ändringsförslag till DAC6, som innehöll ett förslag med möjlighet till framskjutande av rapporteringsfristerna med minst tre månader. 

I veckan har Skatteutskottet publicerat sitt betänkande inför omröstningen i riksdagen i nästa vecka. Skatteutskottet föreslår att regeringens förslag ska bifallas i stort vad gäller själva den materiella lagstiftningen men föreslår, med anledning av de exceptionella omständigheter som den pågående coronapandemin innebär, att riksdagen ska bemyndiga regeringen att bestämma de tidpunkter förslagen ska träda i kraft och att meddela de övergångsbestämmelser som behövs. 

Förslaget ger därmed regeringen möjlighet att bestämma om tidsfristerna med beaktande av vad man slutligen kommer överens om på EU-nivå. 

Oaktat en eventuell framskjutning av första rapporteringstidpunkten till efter den 1 juli 2020 är det hög tid att analysera effekten av DAC6 för er verksamhet för att vara förberedd för de kommande kraven inom EU då rapportering kommer behöva ske retroaktivt, oavsett tidsfristerna för rapporteringen i Sverige. Vidare kan länder som redan har beslutat om lagstiftningen komma att fullfölja implementerad nationell lagstiftning. 

Vi bevakar givetvis denna utveckling fortsatt mycket nära. 

KPMG kan hjälpa er hantera DAC6

KPMG kan hjälpa till med Impact Assessments av regelverket på er verksamhet, utifrån er verksamhet. Vi har metoder för såväl små och medelstora företag som för globala koncerner. Vi har även tagit fram ett verktyg – DAC6 Processor – för att hjälpa bolagen hantera sin rapporteringsplikt. 

Varmt välkomna att kontakta vårt DAC6-team om ni har några frågor eller önskar en demo av DAC6 Processor. 

Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

Joanna Mörk 
joanna.mork@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.