DAC6/MDR: Regeringen har beslutat om ikraftträdande och rapporteringsfrister i enlighet med gällande lydelser i DAC6

DAC6: Regeringen har beslutat om ikraftträdande

Ett eventuellt beslut om justering av tidsfristerna kräver troligtvis att EU först antar och publicerar ett ändringsdirektiv till DAC6.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vi har i flera TaxNews skrivit om den kommande rapporteringsplikten av vissa arrangemang inom skatteområdet (MDR/DAC6) och att regelverket avses träda i kraft fullt ut per den 1 juli 2020, inklusive viss retroaktiv effekt på arrangemang där ett första steg genomförts mellan den 25 juni 2018 och den 30 juni 2020. Nu senast skrev vi om att riksdagen röstat Ja till Skatteutskottet förslag, som innebar att regeringens förslag i propositionen bifölls vad gäller den materiella lagstiftningen och att regeringen skulle få bestämma de tidpunkter förslagen ska träda i kraft och att meddela de övergångsbestämmelser som behövs. 

Nu har regeringen antagit de förordningar som gör att reglerna träder i kraft. Förordningarna följer DAC6 vad gäller både ikraftträdande per 1 juli 2020 och olika tidsfrister för rapportering. Se detta tidigare TaxNews om tidsfristerna.

Som vi har skrivit om tidigare pågår det samtal inom EU om att medlemsländer ska ges möjligheten att skjuta på rapporteringsfristerna. För ett eventuellt beslut om justering av tidsfristerna i Sverige krävs troligtvis att EU först antar och publicerar ett ändringsdirektiv till DAC6 som tillåter justering. Enligt uppgift har ett fåtal medlemsländer redan nu aviserat att man avser att skjuta på fristerna när ändringsdirektivet är antaget och publicerat. 

Vi bevakar givetvis denna fortsatta utveckling mycket nära. Skatteverket har nu även publicerat en rättslig vägledning om reglerna som vi just nu analyserar. 

Oaktat en eventuell framskjutning av första rapporteringstidpunkten till efter den 1 juli 2020 i Sverige är det mycket hög tid att analysera effekten av DAC6 för er verksamhet för att vara förberedd för de kommande kraven inom EU då rapportering kommer behöva ske retroaktivt, oavsett tidsfristerna för rapporteringen. Vidare kan länder som redan har beslutat om lagstiftningen komma att fullfölja implementerad nationell lagstiftning. 

KPMG kan hjälpa er hantera DAC6

KPMG kan hjälpa till med Impact Assessments av regelverket på er verksamhet, utifrån er verksamhet. Vi har metoder för såväl små och medelstora företag som för globala koncerner. Vi har även tagit fram ett verktyg – DAC6 Processor – för att hjälpa bolagen hantera sin rapporteringsplikt. 

Varmt välkomna att kontakta vårt DAC6-team om ni har några frågor eller önskar en demo av DAC6 Processor. 

Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

Joanna Mörk 
joanna.mork@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.