Skatteverket informerar om MDR/DAC6-rapporteringen

Skatteverket informerar om MDR/DAC6-rapporteringen

Skatteverket har publicerat information om DAC6 och särskilt hur man ska kunna lämna rapporterna till Skatteverket.

1000
Karolina Viberg

Partner & Head of Transfer Pricing

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i flera TaxNews skrivt om de nya reglerna gällande rapporteringsplikt inom skatteområdet (MDR/DAC6). Nu har Skatteverket publicerat information om DAC6 och särskilt hur man ska kunna lämna rapporterna till Skatteverket.

Skatteverket skriver bl a följande:

Viktiga datum för DAC6

 • 1 juli 2020 Lagen om informationsskyldighet för skatterådgivare träder i kraft.
 • 31 juli 2020 Senaste rapporteringstillfället för arrangemang som skett från och med 1 juli 2020.
 • 31 augusti 2020 Senaste rapporteringstillfället för retroaktiva arrangemang (mellan 25 juni 2018 och 30 juni 2020).


Hur ska DAC6-rapporter lämnas till Skatteverket?

Skatteverket kommer att erbjuda följande elektroniska inlämningssätt för DAC6-rapporter:

 • Filuppladdning i e-tjänst
  I anslutning till att regeringens lagrådsremiss om Lagen om informationsskyldighet för skatterådgivare offentliggörs kommer Skatteverket här att publicera ett utkast till en teknisk beskrivning. I den tekniska beskrivning för lämnande av DAC6-rapporter beskrivs hur en XML-fil för rapporterna ska utformas och hur de ska lämnas in till Skatteverket.

 • Manuell registrering i e-tjänst
  Den 1 juli 2020, då Lagen om informationsskyldighet för skatterådgivare träder i kraft, kommer Skatteverket att erbjuda en e-tjänst för manuell registrering. Skatteverket kommer att komplettera med instruktioner för tjänsten.

 • API
  Skatteverket arbetar med att ta fram en API-tjänst för DAC6-rapportering. Skatteverket skriver att man inte kommer att kunna erbjuda en API-lösning när Lagen om informationsskyldighet för skatterådgivare träder i kraft den 1 juli 2020. Skatteverket kommer löpande att uppdatera informationen.


KPMG:s kommentar

Som vi skrev förra veckan väntar vi på lagrådsremissen och därefter propositionen om rapporteringsplikt för vissa arrangemang på skatteområdet. Lagen ska vara publicerad senast den 31 december 2019 och föreslås träda i kraft per den 1 juli 2020 (inklusive viss retroaktiv verkan som vi har skrivit om i tidigare TaxNews.) 

Vad gäller punkten 2 ovan under viktiga datum för DAC6 noterar vi att den kan läsas som att alla arrangemang från och med 1 juli 2020 ska rapporteras senast den 31 juli. Eftersom det är en löpande rapporteringsplikt inom 30 dagar från och med den 1 juli 2020 kommer sista dag för rapportering infalla 30 dagar efter det datum arrangemanget identifierats som rapporteringspliktigt (dvs för arrangemang per den 1 juli blir det alltså senast den 31 juli, men för arrangemang därefter är det inom 30 dagar löpande). 

Tiden går snabbt och det är hög tid att analysera sina interna transaktioner.

Vi har ett komplext regelverk att hantera framöver. KPMG har en beprövad metodik för att förstå hur regelverket kan påverka en verksamhet och har även tagit fram verktyget KPMG DAC6 Processor som hjälper den interna skattefunktionen att hantera sin regelefterlevnad kring olika transaktioner inom bolaget/koncernen. Välkommen att kontakta oss om ni önskar en förutsättningslös demo av verktyget. 

Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

Magnus Nilsson
magnus.nilsson@kpmg.se

Steven Robertson
steven.robertson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.