MDR/DAC6-regelverket närmar sig snabbt

MDR/DAC6-regelverket närmar sig snabbt

KPMG webcast om senaste nytt.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i flera TaxNews skrivit om de nya reglerna gällande rapporteringsplikt inom skatteområdet (MDR/DAC6). Med endast två månader kvar till att alla medlemsländer ska ha publicerat sin implementeringslagstiftning händer det mycket på MDR/DAC6-området. KPMG:s EU Tax Center och KPMG Global International Tax bjuder därför in till ett webcast om senaste utvecklingen gällande implementeringen av reglerna inom EU, och även liknande initiativ utanför EU. Välkommen att anmäla dig via länken nedan.

Ur svenskt perspektiv väntar vi på lagrådsremissen som bör komma när som helst då propositionen är aviserad till november månad och lagstiftningen sedan ska vara publicerad per den 31 december 2019. Det innebär att det är kort om tid för regeringen att få ett yttrande från Lagrådet och lämna över propositionen till riksdagen. Det återstår alltså fortfarande att se om den svenska regeringen kommer att föreslå rapporteringsplikt även för vissa inhemska arrangemang.

Och oavsett om det även blir inhemsk rapportering så har vi ett komplext regelverk att hantera framöver. KPMG har en beprövad metodik för att förstå hur regelverket kan påverka en verksamhet och har även tagit fram verktyget KPMG DAC6 Processor som hjälper den interna skattefunktionen att hantera sin regelefterlevnad kring olika transaktioner inom bolaget/koncernen. Välkommen att kontakta oss om ni önskar en förutsättningslös demo av verktyget.

Läs mer och anmäl dig till KPMG:s webcast här.

Karolina Viberg
+46 8 723 94 52
karolina.viberg@kpmg.se

Steven Robertson
+46 8 723 92 58
steven.robertson@kpmg.se

Magnus Nilsson
+46 40 35 62 46
magnus.nilsson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.