Propositionen om rapporteringsplikt (MDR/DAC6) till riksdagen

Proposition om MDR/DAC6 till riksdagen

KPMG:s DAC6 Processor kan hjälpa er med rapporteringen.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i flera TaxNews skrivit om de kommande reglerna gällande rapporteringsplikt av vissa gränsöverskridande arrangemang inom skatteområdet (MDR/DAC6) som ska träda i kraft fullt ut per den 1 juli 2020, med viss retroaktiv verkan från och med den 25 juni 2018.

Idag har regeringen lämnat över propositionen till riksdagen. Vid en snabb överblick ser propositionen ut att i huvudsak följa lagrådsremissen, med vissa mindre justeringar. Detta innebär att rapportering av inhemska transaktioner inte ingår i detta förslag.  Regeringen uppger samtidigt att man arbetar vidare med förslaget om rapporteringsplikt för inhemska arrangemang.

Vi analyserar nu propositionen djupare. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om rapporteringsplikten, sanktioner eller annat.     

Läs mer
Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, prop. 2019/20:74 (PDF 2 MB)

KPMG DAC6 Processor kan hjälpa er

Vi har tidigare även skrivit om Skatteverkets tekniska krav på rapportering, där Skatteverket kommer att erbjuda följande elektroniska inlämningssätt för DAC6-rapporter:

  • Filuppladdning i e-tjänst.
  • Manuell registrering i e-tjänst.
  • Applikationsprogrammeringsgränssnitt (API).

Vad gäller filuppladdning i e-tjänst så har Skatteverket i förra veckan publicerat ett utkast till teknisk beskrivning som bygger på DAC6-direktivet i avvaktan på svensk lag. Den tekniska beskrivningen förklarar vilken information som ska rapporteras och vilken information som ska inkluderas i varje element och rapporteras i DAC6 XML-schemat. Uppladdning av flera rapporteringsfiler på en gång, så kallad bulkuppladdning, kommer enligt Skatteverket inte att kunna erbjudas.

Detta innebär att om man inte kan använda Skatteverkets e-tjänst för filuppladdning, eller den API-lösning som på sikt också ska finnas tillgänglig, så behöver man rapportera varje arrangemang manuellt för sig. Oavsett teknisk utformning av rapporteringen kan man behöva stöd för att analysera och hantera sin verksamhet utifrån de olika EU-medlemsländernas krav på rapporteringen. KPMG har en beprövad metodik för att förstå hur regelverket kan påverka en verksamhet och har även tagit fram verktyget KPMG DAC6 Processor som hjälper den interna skattefunktionen att hantera sin regelefterlevnad kring olika transaktioner inom bolaget/koncernen.

Välkommen att kontakta oss om ni önskar diskutera hur MDR/DAC6 påverkar er och/eller önskar en demo av verktyget.

Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

Magnus Nilsson
magnus.nilsson@kpmg.se

Steven Robertson
steven.robertson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.