Lagrådsremissen om MDR/DAC6 publicerad

Lagrådsremissen om MDR/DAC6 publicerad

Regeringen släpper inhemsk rapporteringsplikt per 1 juli 2020.

1000

Kontakt

Magnus Nilsson

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i flera TaxNews skrivit om de kommande reglerna gällande rapporteringsplikt inom skatteområdet (MDR/DAC6) som ska träda i kraft fullt ut per den 1 juli 2020, med viss retroaktiv verkan från och med den 25 juni 2018.

Nu har regeringen äntligen lämnat över en lagrådsremiss till Lagrådet. Vi kommer att analysera lagrådsremissen mycket noga men kan direkt konstatera att regeringen, precis som vår tidigare statistiska analys av remissvaren kom fram till, slopar förslaget på inhemsk rapportering per den 1 juli 2020. Frågan om eventuell inhemsk rapportering bereds vidare i Regeringskansliet. 

Efter Lagrådets yttrande ska proposition lämnas till riksdagen för godkännande. Enligt propositionsförteckningen skulle det ske i november. Men även om en proposition skulle hinnas lämnas över i december synes det uteslutet att riksdagen skulle hinna fatta beslut i ärendet i sådan tid att lagstiftningen kan publiceras per den 31 december 2019, vilket egentligen följer av krav i EU-direktivet. Det ser alltså ut som att Sveriges publicering av sin implementeringslagstiftning blir försenad jämfört med EU:s krav i denna del. Det finns dock inget i dagsläget som tyder på att själva lagstiftningen inte skulle komma att träda i kraft per den 1 juli 2020. Det är därför hög tid att sätta sig in i regelverket och de interna processerna som alla företag med gränsöverskridande transaktioner bör beakta.

KPMG DAC6 Processor hjälper er att hantera er rapporteringsplikt 
KPMG har en beprövad metodik för att förstå hur regelverket kan påverka en verksamhet och har även tagit fram verktyget KPMG DAC6 Processor som hjälper den interna skattefunktionen att hantera sin regelefterlevnad kring olika transaktioner inom bolaget/koncernen. 

Välkommen att kontakta oss om ni önskar diskutera hur MDR/DAC6 påverkar er och/eller önskar en förutsättningslös demo av verktyget. 
 

Magnus Nilsson
magnus.nilsson@kpmg.se

Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.