Portugal har beslutat att beskatta svenska tjänstepensioner med 10 %

Beslut att beskatta svenska tjänstepensioner med 10 %

Portugals riksdag har nu beslutat att börja beskatta utländska pensioner med 10 % för de som söker Non-Habitual Residency status från 2020.

1000

Kontakt

Johan Sander

Partner, Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Sedan 2009 beskattar inte Portugal utländska pensioner för inflyttade svenskar (och andra nationaliteter) med så kallad "Non-Habitual Residency" (NHR) status. Sveriges nuvarande skatteavtal med Portugal ger endast bosättningslandet rätt att beskatta tjänstepensionsinkomst, vilket resulterat i att hela inkomsten blir skattebefriad för denna grupp svenskar. Den svenska regeringen har länge haft synpunkter på detta. Som vi skrivit i tidigare TaxNews kom Sverige och Portugal överens om ändringar i skatteavtalet i maj 2019 vilka skulle ge Sverige rätt att beskatta, normalt med 25 % (så kallad SINK-skatt). Om Portugal införde beskattning skulle ändringarna tillämpas först januari 2023, annars tidigast januari 2020, förutsatt att det nya skatteavtalet ratificerats av båda ländernas parlament.

Portugals riksdag har nu beslutat att börja beskatta utländska pensioner med 10 % för de som söker NHR-status från 2020. För inflyttade som redan har NHR-status gäller skattefrihet i Portugal också i fortsättningen.

Viktigt att notera är att det ursprungliga skatteavtalet fortfarande gäller. I dagsläget har Sverige men inte Portugal ratificerat, d v s godkänt, avtalsändringarna. Så länge som Portugal inte har ratificerat råder status quo för inflyttade svenskar som redan har NHR-status. För nyinflyttade som söker NHR-status kommer 10 % beskattning i Portugal att gälla framledes. Det är också möjligt för redan inflyttade att frivilligt begära att bli beskattade med 10 %.

Inget har framkommit som tyder på att Portugal står i begrepp att ratificera avtalet, och man kan fråga sig om det ens blir av. Skulle det dra ut på tiden är ett alternativ att Sverige säger upp skatteavtalet. Å andra sidan har Portugals beslut att beskatta kylt ner frågan, nya Portugal-svenskar blir trots allt beskattade i bosättningslandet i fortsättningen.

Vi bevakar den fortsatta utvecklingen noga. Välkommen att kontakta oss om du har frågor avseende ovanstående beslut.

Johan Sander
johan.sander@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.