Den nya skatten på plastbärkassar

Den nya skatten på plastbärkassar

Lagen träder i kraft redan den 1 mars 2020, men kommer att tillämpas för skattskyldighet som inträder från och med den 1 maj 2020.

1000

Kontakt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare Tax News skrivit om införandet av en ny skatt på plastbärkassar. Lagen träder i kraft redan den 1 mars 2020, men kommer att tillämpas för skattskyldighet som inträder från och med den 1 maj 2020.

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.
 

Vad innebär den nya skatten på plastbärkassar?

Den nya skatten på plastbärkassar riktar in sig på sådana plastbärkassar som är avsedda att tillhandahållas konsumenter inom handeln för att de ska kunna packa eller bära varor.

Skattesatsen för plastbärkassar är 3 kr/plastbärkasse och 30 öre/mindre plastbärkasse. De mindre plastbärkassarna är sådana som har en väggtjocklek under 15 mikrometer samt en maxvolym på 7 liter. En vanlig liknelse gällande dessa mindre plastbärkassar är i dess användningsområde för frukt och grönt i livsmedelsbutiker.

Vilka påverkas av den nya skatten på plastbärkassar?

Normalt så uppkommer skattskyldigheten i samband med att plastbärkassarna yrkesmässigt tillverkas eller tas in i Sverige från ett annat land. Skatteverket är beskattningsmyndighet i alla fall utom då det rör sig om import från länder utanför EU, för vilka Tullverket blir beskattningsmyndighet. Utöver detta så kan bolag som tillverkar eller tar in plastbärkassar till Sverige även fortsatt vara rapporteringsskyldiga till Naturvårdsverket.

Undantag från skattskyldighet gäller exempelvis för de plastbärkassar som avses för varaktigt bruk, de plastbärkassar som tillverkas eller tas in till Sverige med ett antal som inte överstiger 40 stycken plastbärkassar per tillfälle, samt att fysiska personer/privatpersoner undantas från skattskyldighet om plastbärkassarna ifråga endast används för personligt bruk.

Lagerhållare

Från den 1 mars 2020 är det möjligt att registrera sig som godkänd lagerhållare hos Skatteverket. Genom att bli godkänd lagerhållare kan en skattskyldig skjuta upp beskattningen till ett senare tillfälle. Som godkänd lagerhållare deklarerar man månadsvis den mängd plastbärkassar som skattskyldigheten inträtt för, istället för att redovisa och betala skatt vid varje tillfälle av tillverkning, införsel o s v. För godkända lagerhållare inträder skattskyldigheten i samband med att plastbärkassarna säljs till någon som inte är en godkänd lagerhållare, när godkända lagerhållare tar plastbärkassar till en butik för försäljning eller när import sker från ett land utanför EU.

KPMG:s kommentar

Skatten på plastbärkassar är hårt kritiserad redan innan den införts, och diskussionerna om huruvida skatten faktiskt påverkar plastanvändningen i önskad riktning går heta. En plastpåse i butik kostar uppskattningsvis runt 2,50 kr. En skatt på 3 kr medför således nästan en fördubbling av priset. Med tanke på att varje svensk under 2018 i genomsnitt använde 102 påsar (se Naturvårdsverket) är det rimligt att anta att skatten kommer att medföra ett ändrat beteende hos konsumenter.

För företagen kommer det dels att krävas att alternativ till plastpåsar erbjuds, men också planering för att rent administrativt hantera skatten. För de som inte redan påbörjat planeringsarbetet är det nu hög tid. När den s k kemikalieskatten infördes var det många företag som behövde helt nya processer då elektronikbranschen sedan tidigare i regel inte behövt hantera punktskatter. Erfarenheter från denna skatt är att det i många fall visat sig vara väldigt gynnsamt att vara registrerad som lagerhållare.

Vad kan KPMG göra för dig?

Vi kan hjälpa till med exempelvis att:

  • bistå vid registrering som godkänd lagerhållare.
  • bedöma i vilka fall ni blir skattskyldiga.
  • se över hur skatten kommer att påverka era varuflöden.
  • säkerställa vilka varor som berörs och se över era processer, varuflöden och prissättningar.
  • bedöma för-och nackdelar med att vara godkänd lagerhållare.
  • bedöma eventuella tull- och momseffekter som den nya skatten kan ge.


Läs mer:
The article in English

Välkommen att kontakta oss!

Ulrika Badenfelt
Head of Trade & Customs KPMG Sverige
072-368 85 80
ulrika.badenfelt@kpmg.se

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.