Budgetpropositionen för 2020 – det gäller för skatt

Budgetpropositionen för 2020 – det gäller för skatt

I budgetpropositionen för 2020 föreslås och aviseras ett flertal förändringar inom skatteområdet.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner & Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

Budgetpropositionen för 2020

Regeringen har idag överlämnat 2020 års ekonomiska budgetproposition samt förslag till höständringsbudget. Detta TaxNews går igenom ett urval av de konkreta skatteförslagen för 2020 och aviserade reformer.

I budgetpropositionen för 2020 föreslås bland annat följande förändringar med ikraftträdande den 1 januari 2020:

  • Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (den s k värnskatten)
  • Sänkt skatt för personer över 65 år
  • Krav på elektronisk betalning vid rut- och rotavdrag
  • Sänkt reklamskatt

Aviserade reformer

Regeringen nämner vidare bl a följande reformer som man önskar genomföra inom skatteområdet.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp från 1 januari 2021
Vi har i tidigare TaxNews skrivit om att regeringen vill införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utomlands bosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige. Regeringen skriver nu att avsikten är att en proposition ska lämnas under 2020 och att de kommande förslagen ska träda i kraft den 1 januari 2021.

KPMG kommer tillsammans med International SOS att hålla ett seminarium om affärsresenärer den 13 november i Stockholm. Hör av dig till karin.lofgren@kpmg.se om du vill veta mer.

Skatt på finanssektorn från 1 januari 2022
Regeringen har tidigare meddelat sin avsikt att införa en skatt på finanssektorn (även omnämnt ”bankskatt” tidigare). Regeringen kommer återkomma till hur exakt utformning av hur skatten ska se ut. Det kommande förslaget avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Förstärkt avdrag för forskning och utveckling från 1 april 2020
Regeringen vill ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna för de personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget, per den 1 april 2020. Den exakta utformningen av förslaget presenteras framöver och regeringen uppger att man avser att under våren 2020 återkomma till riksdagen med ett förslag.

Utökad beskattning av utländska säljare avseende kemikalieskatt
I lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik är i dag försäljning från utländska säljare direkt till svenska konsumenter undantagen beskattning om vissa krav uppfylls. Regeringen uppger att undantaget har kritiserats och att man avser att under 2019 ta fram en promemoria med förslag på hur en förändring av reglerna kan utformas

E-handelspaketet för mervärdesskatt
Regeringen avser att under början av 2020 lämna ett förslag till lagstiftning gällande ändrade mervärdesskatteregler för e-handel mellan företag och konsumenter, det andra steget i det s k e-handelspaketet. Regeringen uppger att förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2021.  

Skatt på avfallsförbränning samt skatt på plastbärkassar 
Regeringen önskar även införa skatt på avfallsförbränning (per den 1 april 2020) samt skatt på plastbärkassar (per den 1 maj 2020). Regeringen avser att under 2019 återkomma med förslag i dessa delar.

Aviserade propositioner

Regeringen nämner vidare bl a nedan kommande förslag till riksdagen. Samtliga föreslås träda i kraft per 1 januari 2020.


KPMG:s kommentar

Regeringen avser alltså att genomföra flera stora förändringar inom skatteområdet. Vi bevakar dessa noga. Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor om effekten av ovanstående förslag och aviserade reformer.

Läs mer


Jörgen Graner
+46 70 679 97 90
jorgen.graner@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.