Regeringen vill införa ekonomiskt arbetsgivarbegrepp per 1 januari 2021

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp föreslås i Sverige igen

Regeringen har återigen meddelat att man vill införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige.

1000

Kontakt

Petter Frödeberg

Partner & Head of Global Mobility Services

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om regeringens planer på att införa så kallat "ekonomiskt arbetsgivarbegrepp" vid beskattning av arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige, och som lades lite på is hösten 2018.

Regeringen har meddelat att man återigen vill införa begreppet och att bestämmelserna föreslås träda ikraft 1 januari 2021.

Historiskt sett har Sverige tillämpat ett synsätt där arbetsgivaren anses vara det bolag som utbetalar lönen till den anställde vilket medfört att utländsk personal som tillfälligt arbetat i Sverige i många situationer inte blivit skattskyldiga i Sverige eftersom arbetsgivaren som utbetalar lön inte varit ett svenskt bolag. I många andra länder inom OECD tillämpas istället ett synsätt där arbetsgivaren kan anses vara ett annat bolag än det bolag som utbetalar lönen.

Regeringen skriver att det avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir därigenom vem den utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen. Undantag bör göras för vissa koncerninterna situationer. 

Regeringen avser att återkomma med den närmare utformningen av förslaget.

KPMG:s kommentar

Det återstår att se hur förslaget nu utformas i detalj. Men om ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införs i svensk rätt kommer det att få stor påverkan på svenska och utländska bolag som har utländska medarbetare som tillfälligt arbetar i Sverige. Även om det införs undantag for koncerninterna förhållanden innebär reglerna högre krav på arbetsgivare att ha en process för att identifiera vilka medarbetare som befinner sig i Sverige och hur mycket tid som tillbringas här. 

KPMG kommer tillsammans med International SOS den 13:e november att hålla ett seminarium om affärsresenärer. Seminariet behandlar risker ur ett skatte- och immigrationsperspektiv samt även ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv där vi även kommer behandla förslaget. 

Välkommen att kontakta oss redan nu om du vill diskutera eventuella konsekvenser av att begreppet införs i Sverige. 

Läs mer:
The article in English

Petter Frödeberg
+46 8 723 96 82
petter.frodeberg@kpmg.se

Johan Rova
+46 8 723 99 48
johan.rova@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.