Beskattning av tillfälligt arbete i Sverige – lagrådsremissen presenterad

Beskattning av tillfälligt arbete i Sverige

Regeringen vill att synsättet ekonomisk arbetsgivare ska tillämpas i Sverige

1000

Kontakt

Petter Frödeberg

Partner & Head of Global Mobility Services

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om Skatteverkets promemoria med förslag om beskattning av tillfälligt arbete i Sverige, inklusive införandet av det s k ekonomiska arbetsgivarbegreppet i Sverige. Finansdepartementet har nu överlämnat sin lagrådsremiss (PDF 1 MB) till Lagrådet med förslag på lagändringar avseende beskattning av individer som tillfälligt arbetar i Sverige. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.


Vid en snabb överblick kan konstateras att lagrådsremissen i stora delar överensstämmer med Skatteverkets promemoria. En viktig skillnad är dock att regeringen inte önskar införa anmälningsskyldighet för fysiska personer när arbetet i Sverige påbörjas. Den tröskel på fem dagar i Sverige, innan anmälningsskyldigheten inträder, som fanns med i det ursprungliga förslaget blir därför inte aktuell. 


Vi analyserar nu lagrådsremissen djupare och återkommer med analys och kommentarer. Vi bevakar givetvis även den fortsatta lagstiftningsprocessen mycket noga. Enligt vårens propositionsförteckning avses proposition överlämnas till riksdagen i juni 2018. 


Du kan läsa om det nya regelverket på vår engelska samlingssida Business Traveler Services där vi löpande uppdaterar med ny information och tips hur vi kan hjälpa er hantera personalens gränsöverskridande resor och vistelser.


Välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar kring hur förslaget skulle påverka er verksamhet.


Kontakt

Petter Frodeberg
+ 46 723 96 82
petter.frodeberg@kpmg.se  


Louise Hemmestad
+46 8 723 61 09
louise.hemmestad@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.