Friskvårdsbidrag – skattepliktigt i sin helhet om bidraget överstiger 5 000 kronor

HFD om friskvårdsbidraget och beskattning

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i somras att ett friskvårdsbidrag om 6 500 kronor inte är en skattefri personalvårdsförmån. Skatteverket har nu kommenterat utfallet av HFD:s dom.

1000

Kontakt

Marie Enander

Ansvarig Förmåner & Representation / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde den 20 juni 2019 att ett friskvårdsbidrag om 6 500 kronor inte är en skattefri personalvårdsförmån. Förmånen anses inte vara ”av mindre värde” och är skattepliktig i sin helhet. Detta gäller oavsett att de aktiviteter som bidraget bekostar i sig kan anses utgöra enklare slag av motion och annan friskvård.

Huvudregeln är att förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är skattepliktiga. Bestämmelserna om skattefrihet för personalvårdsförmåner utgör ett undantag från denna regel och bör därför tillämpas restriktivt (jfr HFD 2015 ref. 1 och HFD 2016 ref. 80). Enligt HFD:s mening kan ett friskvårdsbidrag som uppgår till 6 500 kronor inte anses vara av mindre värde och är därmed inte en skattefri personalvårdsförmån.

Skatteverket har den 9 september 2019 kommenterat utfallet av HFD:s dom och konstaterar att domen inte föranleder någon ändring av Skatteverkets tillämpning att ett skattefritt friskvårdsbidrag som högst kan uppgå till 5 000 kronor per år. Enligt Skatteverkets tolkning innebär domen att ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kronor bör anses skattepliktigt i sin helhet, vilket kommer att förtydligas i den rättsliga vägledningen. En arbetsgivare som tidigare har betalat ut ett högre årligt friskvårdsbidrag än 5 000 kronor och som tillämpat Skatteverkets ställningstagande från den 24 januari 2018 och då betalat arbetsgivaravgifter på belopp över 5 000 kronor behöver dock inte göra någon retroaktiv rättelse.

Många arbetsgivare tillhandahåller idag olika former av motion och friskvård för medarbetarna över året. Det krävs med andra ord en uppföljning och kontroll så att nämnda värdegränser för skattskyldighet inte passeras. Om beloppet passeras ska således detta beskattas i sin helhet och arbetsgivaravgifter erläggas.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Marie Enander
+46 70 875 61 81 
marie.enander@kpmg.se

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.