EU:s nya momssystem med enkla lösningar – Quick Fixes

EU:s nya momssystem med enkla lösningar – Quick Fixes

”Quick Fixes” träffar företag med gränsöverskridande varuhandel.

1000

Kontakt

Marie Hedin

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

EU-kommissionen arbetar med en genomgripande förändring av EU:s momsregler vid gränsöverskridande handel. Förändringarna syftar till att förbättra, förenkla och modernisera momsreglerna vid handel mellan länder. Förändringen innebär att gränsöverskridande momstransaktioner inom EU ska behandlas på samma sätt som inhemska transaktioner från år 2022. 

Redan nästa år genomförs dock ett antal mindre ändringar, ”Quick Fixes” eller ”De enkla lösningarna”, som ska underlätta för företag med gränsöverskridande varuhandel:

  • Slopad registreringsskyldighet vid avropslager (”call-off stock”)
  • En bestämmelse om omsättningsland vid kedjetransaktioner (tre eller fler parter)
  • Regler om två oberoende handlingar som styrker en gränsöverskridande transport
  • Skärpta krav för undantag från moms vid leverans av vara till annat EU-land


KPMG:s kommentar

Förslagen är i grunden bra och har länge efterfrågats men i vissa avseenden blir den administrativa bördan betydligt större än idag. Förslagen innehåller en hel del oklarheter och förhoppningsvis kommer dessa frågetecken att rätas ut när propositionen kommer, vilket torde ske nu under hösten. Eftersom reglerna planeras att träda ikraft redan den 1 januari 2020 bör företag som träffas sätta sig in regelverket idag. 

Vi kommer under hösten att analysera Quick Fixes i en artikelserie i TaxNews och vi bjuder nu även in till seminarier om de nya reglerna, se nedan.

Vill du redan nu veta mer om de enkla lösningarna och hur förändringarna påverkar din verksamhet så kontakta oss. 

 

Marie Hedin
marie.hedin@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.