Dom från HFD om skälig ersättning för kostnader i skattemål

Dom från HFD om skälig ersättning för kostnader i skatt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen meddelat en dom avseende vad som är skälig ersättning till ett bolag som haft kostnader för ombud i en skatteprocess. I detta TaxNews går KPMG:s Processgrupp igenom domen.

1000

Kontakt

Thomas Andersson

Head of Tax Disputes

KPMG i Sverige

E-post

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen meddelat dom avseende ersättning för kostnader i skattemål. Frågan gällde närmre vad som är skälig ersättning till ett bolag som haft kostnader för ombud i en skatteprocess.

För att avgöra om ersättningen är skälig måste kostnaderna ställas i relation till det hjälpbehov som den enskilde haft. Skattefrågans svårighetsgrad, utredningens omfattning och det omtvistade skattebeloppets storlek bör även beaktas. När det gäller kostnader för ombud och biträde måste skälighetsbedömningen ta sikte också på antalet nedlagda timmar och timkostnaden, vilka båda ska vara skäliga.

Skatteverket och domstolarna behöver få ett underlag i form av en kostnadsspecifikation från den enskilde, annars görs en sammantagen skälighetsbedömning vilket kan medföra att ersättning inte beviljas för åtgärder trots att de varit skäligen påkallade. Av målet framgår att det ställs relativt höga krav på en sådan kostnadsspecifikation för att den ska kunna ligga till grund för Skatteverket och domstolarnas bedömning. Då underlaget i målet ansågs bristfälligt gjorde Högsta förvaltningsdomstolen en sådan sammantagen skälighetsbedömning och beviljade totalt 150 000 kr för hela processen upp till Högsta förvaltningsdomstolen, istället för yrkade 648 640 kr.

Kontakta gärna KPMG:s Process- och förfarandegrupp om du har frågor om yrkande om ersättning eller kraven för en sådan kostnadsspecifikation.

Thomas Andersson
+46 70 930 07 78
thomas.andersson@kpmg.se

Camilla Berkesten Hägglund
+46 72 186 89 54
camilla.berkesten.hagglund@kpmg.se

KPMG:s Process- och förfarandegrupp

Medlemmarna i KPMG:s Process- och förfarandegrupp har olika grad av specialisering inom området och är experter inom flera verksamhetsområden. Gruppens medlemmar har mycket stor erfarenhet från advokatbyråer, domstolsväsendet, Skatteverket och konsultvärlden. De kan bl a hjälpa till med rådgivning kring öppna yrkanden, anstånd och förberedande granskning inför en eventuell revision till begäran om omprövning, processtrategier och muntliga förhandlingar i domstol.

Kontakt:

Thomas Andersson
Inkomstskatt
+46 70 930 07 78
thomas.andersson@kpmg.se
Karolina Viberg
Internprissättning
+46 70 876 25 51
karolina.viberg@kpmg.se 
Tobias Almqvist
Inkomstskatt
+46 76 876 99 01
tobias.almqvist@kpmg.se
Camilla Berkesten Hägglund
Inkomstskatt
+46 72 186 89 54
camilla.berkesten.hagglund@kpmg.se
                

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.