Fastighetstaxering 2019 – vad ska du tänka på?

Fastighetstaxering 2019 – vad ska du tänka på?

Årets fastighetstaxering får stor påverkan på taxeringsvärdena för många fastigheter. Det är hög tid att se över de fastighetsuppgifter som behövs för att kunna beräkna ett korrekt taxeringsvärde.

1000

Kontakt

Carl Gudesjö

Partner, Corporate tax

KPMG i Sverige

E-post

Varför är fastighetstaxeringen aktuell i år?

 • Taxeringen sker vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering, där störst påverkan på taxeringsvärdena oftast sker vid den allmänna fastighetstaxeringen. Vid förra allmänna fastighetstaxering 2013 ökade hyreshusens taxeringsvärde i genomsnitt med 10,6 procent, och industri med 24,6 procent då denna typ av fastighet taxeras mer sällan.
 • Alla hyreshus, industrier, ägarlägenheter, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter, kommer att taxeras vid den allmänna fastighetstaxeringen 2019. 
 • Mot bakgrund av de senaste årens prisuppgångar på fastigheter kan det antas att den allmänna fastighetstaxeringen 2019 kommer att innebära höjda taxeringsvärden. 


Hur och när ska deklaration lämnas?

 • September 2018: Skatteverket skickar ut förslag till fastighetstaxering eller deklarationsblankett
 • 1 november 2018: Deklarationen ska lämnas till Skatteverket. Anstånd kan sökas med inlämningen om det finns särskilda omständigheter.
 • 28 februari 2019: Anstånd medges som längst till 28 februari 2019 om det inte föreligger synnerliga skäl.
 • Senast 15 juni 2019: Nytt taxeringsvärde bestäms


Vilka berörs?

 • I stort sett alla aktiebolag som äger fastighet kommer att lämna fastighetsdeklaration.
 • Generellt är det ägare till industrifastigheter som har störst anledning att se över så att fastighetsdeklarationen är korrekt, där fastighetsskatten är en kostnad i näringsverksamheten.
 • Byggbolag har ett kontinuerligt behov av att se över taxeringsvärdena, bl a avseende när en byggnad anses färdig att tas i bruk och taxeringsvärde för obebyggd tomtmark.
 • Även för fastighetsförvaltande bolag där fastighetsskatten ofta rullas vidare till hyresgästerna finns anledning att se till så att taxeringsvärdena blir korrekta, bl a då det kan ligga till grund för stämpelskatt vid en avyttring av fastigheten.


Vad kan KPMG hjälpa till med?

 • Det är många olika faktorer som påverkar taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet bestäms utifrån ett antal värdefaktorer som ska beräknas rätt. Dessutom finns det på många fastigheter säregna förhållanden som ska justera ned taxeringsvärdet. Här kan vi hjälpa till att med rätt frågor ta fram sådana omständigheter.
 • För industrifastigheter är exempelvis en avgörande fråga vilken värderingsmetod som används, och om industritillbehör ska räknas med eller inte.
 • För hyreshus måste nyinvesteringar bedömas för att säkerställa om de ska påverka byggnadens ekonomiska livslängd.
 • Varje fastighet har sina speciella omständigheter där vi ofta kan vara med och skapa stort värde med små ändringar.


Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor eller önskar hjälp kring er fastighetstaxering.
 

Carl Gudesjö
carl.gudesjo@kpmg.se
 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.