Slopad skattefrihet för privat hälso- och sjukvård per 1 juli 2018

Slopad skattefrihet för privat hälso- och sjukvård

Riksdagen har idag beslutat i enlighet med regeringens förslag. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om regeringens förslag att slopa skattefriheten för privat hälso- och sjukvård. Riksdagen har idag beslutat i enlighet med regeringens förslag. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018.

Idag har ca 10% av de sysselsatta förmån av privat sjukvårdsförsäkring via arbetsgivaren. Omfattningen av privat sjukvård som finansieras av arbetsgivaren – antingen i form av bruttolöneavdrag (s k löneväxling) eller som ren anställningsförmån – är okänd.
 

Många arbetsgivare och anställda berörs av detta beslut som i första hand rör frågor om privat hälso- och sjukvård samt privata sjukvårdsförsäkringar. Även frågor om bl a läkemedel vid insjuknande utomlands samt sjuk– och olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst berörs av beslutet.
 

De nya reglerna kommer att tillämpas första gången i fråga om förmån av hälso- och sjukvård och läkemedel som har tillhandahållits efter den 30 juni 2018. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst före ikraftträdandet.

Detta betyder i sig att nuvarande avtal omgående bör ses över för att se om de berörs av riksdagens beslut.

Som arbetsgivare bör man idag göra en konsekvensanalys för att belysa de olika handlingsalternativ som finns i förhållande till dagens hantering.
 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.


Johnny Ekström
+46 8 723 96 70
johnny.ekstrom@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.