Förslag om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Förslag om slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård

Regeringen har skickat ut ett förslag om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård på remiss.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Som framgick av budgetpropositionen för 2018 så avser regeringen att under våren 2018 lägga fram ett förslag till riksdagen om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård, med aviserat ikraftträdandedatum den 1 juli 2018.  Regeringen har nu skickat ut en promemoria med förslaget på remiss. 
 

Förslaget avser utöver privat hälso – och sjukvård även privata sjukvårdsförsäkringar samt vård och läkemedel utomlands om förmånen inte har samband med insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands.

 

Sjukvårdsförsäkringsförmånen ska av förenklingsskäl beräknas till motsvarande arbetsgivarens kostnad för förmånen.
 

Reglerna avseende sjuk- och olycksfallsförsäkring som tecknats i samband med tjänst föreslås utmönstras ur skattelagstiftningen.
 

Med tanke på tidpunkten för ikraftträdande föreslås att de nya reglerna avseende privat hälso- och sjukvård och läkemedel ska tillämpas första gången om de tillhandahållits efter den 30 juni 2018. För förmån av sjukvårdsförsäkring betyder det att de nya bestämmelserna gäller för sjukvårdsförsäkringspremier som betalats efter detta datum. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sjuk- och olycksfallsförsäkring som har tecknats i samband med tjänst före ikraftträdandet.
 

Många arbetsgivare och deras anställda berörs av förslaget.

År 2016 hade 649 000 personer privata sjukvårdsförsäkringar. Cirka 72 % eller 468 000 av sjukvårdsförsäkringarna betalades av arbetsgivaren. Många arbetsgivare erbjuder idag även anställda privat- hälso- och sjukvård. Det kan gälla både som löpande förmån samt vid enstaka tillfällen som exempelvis en operation.

 

Det finns arbetsgivare som dels erbjudit dessa förmåner mot bruttolöneavdrag eller löneväxling med stöd av rättspraxis men även arbetsgivare som tagit kostnaden utan bruttolöneavstående.
 

Mot bakgrund härav finns anledning att utvärdera frågan för det enskilda bolaget och därefter ta ställning hur frågan ska hanteras för det fall förslaget blir verklighet.


Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
 

Läs mer 
Regeringens promemoria Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (PDF 391 KB)


Johnny Ekström
johnny.ekstrom@kpmg.se

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.