EU-kommissionens förslag om beskattning av den digitala ekonomin

Förslag om beskattning av den digitala ekonomin

Den 21 mars släppte EU-kommissionen två förslag på direktiv innehållande åtgärder för att beskatta bolag verksamma inom den digitala ekonomin.

1000

Kontakt

Åsa Edesten

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Den 21 mars släppte EU-kommissionen två förslag på direktiv innehållande åtgärder för att beskatta bolag verksamma inom den digitala ekonomin. Förslaget kom mindre än en vecka efter att OECD släppt en interimsrapport avseende Action 1 i BEPS projektet. I den första rapporten som släpptes avseende Action 1 av OECD under 2015 var slutsatsen att de svårigheter att beskatta den digitala ekonomin som finns ska lösas inom ramen för de övriga åtgärdspunkterna inom BEPS-projektet.
 

I OECD:s rapport som släpptes den 16 mars redogörs för de framsteg som har gjorts sedan 2015 rapporten samt meddelas att en slutlig rapport med förslag på lösningar kommer att publiceras 2020 då även konsensus ska nås. Interima/provisoriska åtgärder diskuterades i rapporten och slutsatsen är att de inte kan rekommenderas. I de fall sådana ändock implementeras så tas ett antal kriterier upp som OECD rekommenderar att de interima/provisoriska lösningar ska uppfylla, nämligen: inte ska stå i konflikt med skatteavtal samt ska vara tillfälliga och riktade. 


Redan mindre än en vecka efter att OECD:s rapport publicerades kom EU-kommissionen med sitt förslag. Förslaget innehöll bland annat två nya direktiv som syftar till att beskatta bolag verksamma inom den digitala ekonomin: 
 

  • Det ena förslaget omfattar en interim/provisorisk, Digital Services Tax (DST) på 3 % av omsättningen som tillämpas från 1 januari 2020 och 
  • Det andra förslaget omfattar en ny/utvidgad definition av fasta driftställen (kräver ingen eller enbart begränsad fysisk närvaro) samt principer för hur vinster ska allokeras till en sådan ”digital närvaro”. 


Båda förslagen innebär stora förändringar och påverkar bolag verksamma inom industrin markant. När ett land ansluter sig till förslag två och konceptet av ett digitalt fast driftställe, ska tillämpningen av DST avbrytas. DST är således enbart tänkt som en temporär lösning tills samtliga medlemsländer ansluter sig till förslag nummer två avseende digitalt fast driftställe. Förhoppningen från EU:s sida är delvis att förslagen ska förhindra ej koordinerade åtgärder samt skynda på OECD:s arbete. 


KPMG:s kommentar

Det blir intressant att följa hur medlemsländer ställer sig till förslaget vilket är ett försök att finna konsensus och förhindra unilaterala åtgärder. Magdalena Andersson har tidigare ställt sig kritisk till omsättningsskatter och Sveriges syn på dessa förslag är ännu okända. Nästa steg är att förslagen kommer att lämnas in till Europaparlamentet för konsultation och därefter till Rådet. För att förslagen ska gå igenom krävs enhällighet. 
 

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring den digitala ekonomin.


Åsa Edesten
+46 72 394 64 64
asa.edesten@kpmg.se

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.