KPMG rapport: En omreglerad spelmarknad

KPMG rapport: En omreglerad spelmarknad

Rapporten sammanfattar och kommenterar regeringens förslag på en ny spelreglering.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i ett tidigare TaxNews kort informerat om att regeringen i en lagrådsremiss har föreslagit nya regler för den svenska spelmarknaden. Vi har nu tagit fram en rapport som mer detaljerat går igenom förslaget och dess eventuella konsekvenser.


Syftet med den nya spellagen är att reglera spelmarknaden och stärka skyddet för spelarna. Det statliga spelmonopolet bryts upp och spelmarknaden föreslås delas upp tre i delar: en konkurrensutsatt del som omfattar främst onlinespel och vadhållning, en del som förbehålls allmännyttiga ändamål och en del som förbehålls staten. Lagförslaget innefattar alltså en mängd förändringar för de som verkar på den svenska spelmarknaden, eller är intresserade av att göra det.


Läs mer i vår rapport, En omreglerad spelmarknad (PDF 314 KB), där vi sammanfattar och kommenterar förslaget på den nya spelregleringen. 

 

Kontakt:

Mattias Bergman 
Head of Legal Services
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se


Carl Gudesjö
International Corporate Tax
+46 73 327 23 73
carl.gudesjo@kpmg.se


Josefin Gustavsson
Legal Services
+46 70 914 43 87
josefin.gustavsson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.