Regeringen föreslår ny lag om skatt på spel och ny spellag

Regeringen föreslår ny lag om skatt på spel

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om Spellicensutredningens förslag till regeringen. Regeringen har nu fattat beslut om lagrådsremissen En omreglerad spelmarknad. Finansdepartementet uppger att lagrådsremissen - som blir offentlig i dess helhet i januari - innehåller bl a följande förslag.

Regeringen föreslår att skatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat.

Den nya spelregleringen ska utformas som ett licenssystem där alla som tillhandahåller spel på den svenska spelmarknaden ska ha licens. Aktörer utan licens kommer inte få tillhandahålla spel. Lagen är tillämplig på allt spel om pengar i Sverige, även online.

I lagrådsremissen föreslås även att straffen för olovlig spelverksamhet och främjande av olovligt spel skärps samt att en ny brottsrubricering, spelfusk, införs för att komma åt matchfixning.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Ansökningar om licens ska kunna lämnas in från juli 2018.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar kring vad förslaget kan komma att innebära för er verksamhet eller den fortsatta lagstiftningsprocessen.