Nytt ställningstagande från Skatteverket angående avdrag för ingående moms vid försäljning av dotterbolag

SKV om avdragsrätt vid försäljning av dotterbolag

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande om avdragsrätten för ingående moms vid försäljning av dotterbolagsaktier. Detta ställningstagande ersätter ett tidigare ställningstagande från 2011 och innebär en ändrad bedömning.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande om avdragsrätten för ingående moms vid försäljning av dotterbolagsaktier. Detta ställningstagande ersätter ett tidigare ställningstagande från 2011 och innebär en ändrad bedömning. Det nya ställningstagandet baseras bl a på Högsta förvaltningsdomstolens dom som kom i våras och som vi kommenterade i tidigare TaxNews.


Ingående moms på kostnader som är direkt hänförliga till försäljning av aktier är som utgångspunkt inte avdragsgill. Under vissa förutsättningar har kostnader i samband med en aktieförsäljning, t ex omstruktureringskostnader, kunnat anses utgöra allmänna omkostnader i moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet och avdragsrätt har då förelegat.


I Skatteverkets nya ställningstagande anser Skatteverket att endast moderbolag som har en egen verksamhet vid sidan av förvaltningen av sina dotterbolag kan få avdragsrätt för ingående moms på allmänna omkostnader i samband med försäljningen av aktierna i ett av dotterbolagen. Enligt Skatteverket krävs det dock även att det avyttrade dotterbolaget varit till nytta för moderbolagets kvarvarande verksamhet.


Om ett moderbolag som endast deltar i förvaltningen av sina dotterbolag säljer ett av dessa kan försäljningen, enligt Skatteverket, inte anses ha ett samband med moderbolagets förvaltning av de kvarvarande dotterbolagen. Samtliga kostnader för försäljningen anses därmed direkt kopplade till den momsfria aktieförsäljningen.

I ställningstagandet utvecklar även Skatteverket sin syn på när en kostnad kan anses utgöra en allmän omkostnad och anger att ett vagt, otydligt eller indirekt samband mellan de inköpta tjänsterna och moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet inte är tillräckligt för avdragsrätt.


KPMG:s kommenta
r

Skatteverkets ställningstagande skapar en mängd nya frågeställningar och innebär enligt vår uppfattning en alltför restriktiv syn på avdragsrätten för ingående moms i samband med aktieförsäljningar. Ställningstagandet innehåller också en mängd nya kriterier som ska tas hänsyn till vid bestämmandet av avdragsrätten för ingående moms.


Vi kommer att analysera innebörden av detta ställningstagande ytterligare och om ni har frågor som ni vill diskutera är ni välkomna att kontakta oss.


Kontakt
Susann Lundström
+46 8 723 96 98
susann.lundstrom@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.