HFD: Vid förvärv av bebyggd tomträtt ska hela ersättningen hänföras till anskaffningsvärdet för byggnaden

HFD om avskrivningsunderlag för byggnad

HFD om hur avskrivningsunderlag för byggnad ska bestämmas vid förvärv av bebyggd tomträtt

1000

Kontakt

Carl Gudesjö

Partner, Corporate tax

KPMG i Sverige

E-post

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål avseende fråga om hur avskrivningsunderlag för byggnad ska bestämmas vid förvärv av bebyggd tomträtt. HFD konstaterar att hela ersättningen ska hänföras till anskaffningsvärdet för byggnaden och delade därmed inte Skatteverkets synsätt.

KPMG:s kommentar

HFD:s domslut är i linje med äldre praxis på området och bekräftar att vid förvärv av bebyggd tomträtt ska hela ersättningen hänföras till förvärvarens anskaffningsvärde på byggnaden. Domen är välmotiverad och överensstämmer med ordalydelsen av tillämpliga lagregler på området.


Har ni förvärvat bebyggd tomträtt eller står ni inför ett sådant förvärv är ni välkomna att kontakta oss för vidare diskussion kring avgörandet och hur det påverkar just er.


Läs mer:
Högsta forvaltningsrättens dom den 11 december 2017 (mål nr 3148-16).


Kontakt
Carl Gudesjö
carl.gudesjo@kpmg.se

Jörgen Graner
jorgen.graner@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.