Sverige har undertecknat multilateral konvention om ändring i skatteavtal – med vissa reservationer

Sverige har undertecknat multilateral skattekonvention

Den 7 juni undertecknade Sverige, som ett av 67 länder, en multilateral konvention om ändring i skatteavtal, som ett led i det s k BEPS-projektet.

1000

Kontakt

Åsa Edesten

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Den 7 juni undertecknade Sverige, som ett av 67 länder, en multilateral konvention som ett led i det s k BEPS-projektet. Vi har i tidigare TaxNews skrivit om arbetet med ett multilateral instrument (BEPS Action 15).

Konventionen möjliggör en implementering av de åtgärder som föreskrivs utan en föregående omförhandling av alla befintliga skatteavtal som omfattas.


Konventionens omfattning

Konventionen syftar till att undvika att skattskyldiga utnyttjar olikheter i nationell lagstiftning för att uppnå skattefördelar, och omfattar följande områden:
 

  1. Neutralisera effekten av hybridstrukturer (Action 2) TaxNews 2015
  2. Missbruk av skatteavtal (Action 6) TaxNews 2015
  3. Artificiellt undvikande av fast driftställe (Action 7) TaxNews 2015
  4. Förbättrad process för ömsesidig överenskommelse (MAP) (Action 14) TaxNews 2015

Sverige har, liksom många andra länder, reserverat sig mot ett antal av artiklarna i konventionen. Se Sveriges inställning till konventionens artiklar här (PDF 755 KB). 


Bindande skiljedomsförfarande

Utöver de ovan nämnda områdena innehåller konventionen även en möjlighet att införa ett bindande skiljedomsförfarande där de behöriga myndigheterna ska komma överens om en lösning för att undvika dubbelbeskattning. Denna möjlighet har undertecknats av 25 länder, inklusive Sverige.

Sverige har dock reserverat sig för rätten att få tillämpa en 3-årsperiod, istället för den 2-årsperiod som konventionen föreskriver, avseende tidpunkten när målet hänförs till skiljedomsnämnd. Vidare reserverar sig Sverige mot det tillvägagångssätt för skiljenämnd där respektive lands behörig myndighet lämnar ett förslag till lösning, varefter skiljedomsnämnden väljer en av de föreslagna lösningarna. Istället kommer Sverige att tillämpa det tillvägagångssätt där skiljedomsnämnden bestämmer en lösning baserat på det underlag som presenterats av de behöriga myndigheterna.


Nästa steg

Enligt OECD förväntas de första ändringarna till befintliga skatteavtal träda i kraft under 2018 allteftersom undertecknande länder ratificerar konventionen enligt respektive lands interna rätt. För Sveriges del är nästa steg att konventionen kommer att lämnas till riksdagen för omröstning. Vi bevakar givetvis utvecklingen.


KPMG:s kommentar

Signeringen av konventionen utgör ett led i en historisk förändring av processen för att ändra befintliga bilaterala skatteavtal, utan att behöva ändra i respektive skatteavtal. Signeringen av konventionen ses av OECD som en framgång för hela BEPS-projektet, där införandet av flera action points förutsätter en ändring i det befintliga skatteavtalsnätet. Det återstår dock att se vilken genomslagskraft konventionen får i praktiken, eftersom flera länder har nyttjat möjligheten att reservera sig mot vissa av artiklarna.


Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.


Åsa Edesten
+46 72 394 64 64
asa.edesten@kpmg.se

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.