Skatteverkets ställningstagande ”Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal”

SKV om svenska fonders hemvist enligt skatteavtal

Skatteverket har idag, den 29 juni 2016, publicerat ett nytt ställningstagande om svenska fonders hemvist enligt skatteavtal.

1000

Kontakt

Nils Schmid

Partner & Head of Financial Services, Tax

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i TaxNews nr 11, 2016 skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens dom i det så kallade hemvistintygsmålet. Målet har bl a betydelse för svenska värdepappersfonders och specialfonders möjligheter att tillämpa skatteavtal. Med anledning av domen publicerade Skatteverket en rättsfallskommentar, för vilken vi redogjort i TaxNews nr 16, 2016.
 

Skatteverket har idag, den 29 juni 2016, publicerat ett nytt ställningstagande, ”Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal” (dnr 131 296906-16-/111), vilket ersätter det tidigare ställningstagandet ”Svenska investeringsfonder och skatteavtal” från den 24 april 2012 (dnr 131 125271-12/111).
 

Ställningstagandet överensstämmer i huvudsak med vad Skatteverket framfört i rättsfallskommentaren. Ställningstagandet bifogas här.
 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.