Nils Schmid

Partner & Head of Financial Services, Tax

KPMG i Sverige

Nils är partner och auktoriserad skatterådgivare. Nils arbetar på KPMG sedan 2008 och har dessförinnan arbetat inom domstolsväsendet, Skatteverket och försäkringsbolag. Nils är expert på skattefrågor inom den finansiella sektorn. Han arbetar med både nationell och internationell företagsbeskattning och har stor erfarenhet av gränsöverskridande investeringar, fusioner och förvärv, omstruktureringar, skattetvister och skatterevisioner.

  • Corporate Tax
  • Financial Services
  • Skatt
  • Jur. kand, Lunds universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR