Skattefrågor står i fokus som aldrig förr – hos regeringar och medborgare, i styrelserummen och hos företagsledningen. Skatter är i förgrunden för förhandlingar och debatt, de driver på beslut om politik, handel, strategi och omvandling av företag. Hur ser framtiden ut för skattefunktionen i ett landskap där teknik och hållbarhetsfrågor driver på utvecklingen? Det och mycket mer diskuteras i årets sista avsnitt av KPMG Breakfast Club - Future of Tax.

Breakfast Club är ett program där våra experter tillsammans med gäster diskuterar olika globala trender och framtidsfrågor.

Alla avsnitt

Korta klipp

Titta på utvalda klipp från programmet.

Framtiden inom skatt
Vi lever i en tid med geopolitisk osäkerhet, teknisk innovation, nya affärs- och konsumentkrav. Och i takt med att intressenternas förväntningar utvecklas kommer skattefrågor i allt högre grad att bli en del av ESG-transformationen. Annika Lindström, Head of Tax & Legal på KPMG, lyfter vilka utmaningar och möjligheter som framtidens skattefunktioner står inför. 


Nyheter från EU
Raluca Enache är Head of EU Tax Centre på KPMG och har gedigen erfarenhet av EU- och internationell skatterätt. Hon delar med sig av insikter kring de utmaningar som företag ofta står inför när de navigerar inom EU-skatterätt. Raluca berättar om vad skattefunktionen behöver ha koll på och förändringarna som företag verksamma inom EU bör vara medvetna om. 

"Hellre små steg än sjumilakliv"
Amar Thakrar, Tax Compliance and Transformation KPMG UK, lyfter möjligheter och utmaningar som tech och AI för med sig när det kommer till skatteområdet. Dessutom delar han med sig av tre nyckelinsikter som bör vara top-of-mind för alla som arbetar med skattefrågor - och varför det kan vara bättre med små steg än stora sjumilakliv.

Som företag måste du vara dina värderingar
Annie Lööf, tidigare näringsminister och f.d. partiledare för Centerpartiet delar sina tankar om hur det känns att ha lämnat politiken, både generellt och i rådande omvärldsläge. Hon delar också sina tankar om vikten av ett tydligt värderingsbaserat ledarskap för att bibehålla konkurrenskraft, skapa tillväxt och attrahera talanger liksom ansvarsförhållandet mellan politik och näringsliv för att nå långsiktig och hållbar utveckling i samhället.  

Upptäck våra rapporter

Kontakta oss eller utforska våra tjänster inom skatt