Välkommen till vår nya programserie Breakfast Club, ett TV-program där våra experter tillsammans med gäster diskuterar olika globala trender och framtidsfrågor. Nytt avsnitt släpps varje månad.

    

Senaste avsnitt

Titta på de senaste avsnitten av Breakfast Club.

Future of Tax

Skattefrågor står i fokus som aldrig förr – hos regeringar och medborgare, i styrelserummen och hos företagsledningen. Skatter är i förgrunden för förhandlingar och debatt, de driver på beslut om politik, handel, strategi och omvandling av företag. Hur ser framtiden ut för skattefunktionen i ett landskap där teknik och hållbarhetsfrågor driver på utvecklingen?

Se avsnittet

Future of Finance

Ekonomilandskapet är i ständig snabb förändring. Vi ser en ökad efterfrågan när det gäller att leverera snabbhet och kvalitet kring finansiella insikter. Innovationshastigheten har resulterat i en näst intill kontinuerlig cykel, vilket innebär att integrering av teknik, data och arbetssätt är av stor vikt. För att navigera genom marknadens komplexiteter krävs det att finanssektorn möter utmaningarna omgående för att ta vara på de möjligheter som datan kan ge. Finance behöver vara en co-pilot till de strategiska vägvalen i verksamheten.

Se avsnittet

Future of Cyber Security

Hur ser framtiden ut inom cybersäkerhet? Vad bör man som företag ha koll på, och vilka är de största utmaningarna och möjligheterna inom området?

Vi har bjudit in Carl Wern, CSO på Folksam för att samtala kring framtidens nya regulatoriska krav, ny teknik och vilka möjligheter och risker som kommer med detta.  Vi träffar träffa Dani Michaux, EMA Cyber Security Leader, från KPMG Irland och vår cyber-expert, Robin Andreasson som lyfter insikter kring AI och framtidens processer inom cyber säkerhet. Visar Lapashtica, Head of Cyber Security på KPMG Sverige, reflekterar kring hur man kan arbeta strategiskt med cybersäkerhet, möjligheter och vilka fallgropar man bör undvika. 

Se avsnittet

Future Ways of Working

Hur kommer ledarskap och verksamhet att påverkas av ny teknik och en allt mer föränderlig arbetsmarknad?  

Vi har bjudit in Anna Leander, Head of HR vid Stockholm Exergi för att samtala kring framtidens kompetensförsörjning.  Vi träffar träffa Robert Bolton, People &Culture/COE, från KPMG i UK och vår AI-expert, Peteris Dalins som lyfter insikter kring AI som stöd på framtidens arbetsplats. Theresa Lagerbielke, en av KPMGs experter inom Workforce Transformation pratar om hur det agila arbetssättet kommer att påverka både synen på rollerna och lärandet inom bolaget framåt.

Se avsnittet

Future of Growth: för hållbar tillväxt

På plats i Almedalen träffar vi Günther Mårder, vd för Företagarna som tillsammans med KPMG:s vd Mathias Arvidsson pratar om att det behövs samverkan mellan företag och samhälle för att driva tillväxt. Tina Zetterlund träffar även KPMG:s Johanna Westin, Head of PR och David Kåveryd, Head of Digital Strategy Execution, som diskuterar svenskarnas syn på digitalisering. Vi får också en rundtur i vårt Nordic Insights Center i Göteborg. 

Se avsnittet

Future of ESG: lagkrav driver positiv förändring

I månadens program fokuserar vi på Future of ESG, samlingsnamnet för alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället. KPMG:s Head of Clients & Marketsvice vd Tina Zetterlund träffar bland annat Mats Lundberg, Head of Sustainability på Sandvik som berättar om deras hållbarhetsresa. 

Se avsnittet

Future of Tech: kunden och data i fokus

Vi diskuterar framtidens tech och digitala transformation med Cristian Brolin från Södra och Matilda Bergström från KPMG. Per Ekwall lyfter insikter från Global Tech report och Paul Henninger från London berättar om ett skifte i fokus kring techtransformation.

Se avsnittet

Future of public: Bygg inte ut vården - utveckla samhället

I månadens program diskuterar vi framtidens offentliga sektor och samhällsförnyelse med Jakob Hellman från Vinnova, KPMG:s experter Emma Loven, Sabina Roden och Stephen C. Beatty Global Head of Infrastructure and Head, Cities Center of Excellence, KPMG Canada.

Se avsnittet

Möt KPMG:s Tina Zetterlund

Tina har mångårig erfarenhet inom KPMG och är Partner och Head of Clients & Markets EMA. Tina är dessutom förste vice ordförande i branschföreningen FAR – där hon bland annat arbetar för att säkerställa revisionsbranschens framtid och attraktionskraft. Förutom KPMG:s kärnfrågor inom digitalisering, ESG och människor så brinner Tina lite extra för frågor kring jämställdhet, ledarskap och hållbarhet.

Nästa avsnitt