• 1000

I vår programserie KPMG Breakfast Club lyfter vi framtidsperspektiv inom olika områden som hållbarhet, finance och tech. I dagens avsnitt fokuserar vi på Future of Cyber Security. Hur ser framtiden ut inom cybersäkerhet? Vad bör man som företag ha koll på, och vilka är de största utmaningarna och möjligheterna inom området?

Vi har bjudit in Carl Wern, CSO på Folksam för att samtala kring framtidens nya regulatoriska krav, ny teknik och vilka möjligheter och risker som kommer med detta.  Vi träffar träffa Dani Michaux, EMA Cyber Security Leader, från KPMG Irland och vår cyber-expert, Robin Andreasson som lyfter insikter kring AI och framtidens processer inom cyber säkerhet. Visar Lapashtica, Head of Cyber Security på KPMG Sverige, reflekterar kring hur man kan arbeta strategiskt med cybersäkerhet, möjligheter och vilka fallgropar man bör undvika. 

Välkommen till vår nya programserie Breakfast Club, ett TV-program där våra experter tillsammans med gäster diskuterar olika globala trender och framtidsfrågor. Nytt avsnitt släpps varje månad.

Alla avsnitt

Korta klipp

Titta på utvalda klipp från programmet.

Risker och möjligheter i framtidens cyberlandskap
Banbrytande teknologier innebär också nya utmaningar för säkerhet, integritet och etiska frågor och väcker grundläggande frågor om förtroende för digitala system. I rapporten Cyber Security Considerations 2023, utforskas vilka nyckelåtgärder som företag bör vidta för att möta de kommande utmaningarna och för att säkerställa att deras strategi möjliggör – snarare än att exponera – verksamheten. Visar Lapashtica, Head of Cyber Security, ger oss en inblick i rapporten. 

Ladda ned: Cyber Security Considerations 2023

AI kommer med unika säkerhetsutmaningar
Vår cyber-expert Robin Andreasson tar med oss på en djupdykning i rapporten Cyber Security Considerations 2023, där 2000 respondenter, varav 1300 VD:ar, svarat på frågor kring hanteringen av och synen på cybersäkerhet.

"Det finns pengar att spara på att implementera det här tidigt, effektivisera och bygga självförtroende i organisationen."

"Cybersäkerhet ska inte vara en bromskloss för organisationen – utan ett säkerhetsbälte så vi ska våga köra snabbare."

Framtidsspaningar från ett globalt perspektiv
I världen ser vi nu en alltmer komplex väv av uppkopplade ekosystem och informationsinfrastruktur. I takt med att nätet vidgas, ökar också intresset från de som vill attackera och utnyttja dessa infrastrukturer. Dani Michaux, EMA Cyber Security Leader, ger oss en inblick i cybersäkerhetssektorn ur ett globalt perspektiv, och delar med sig av sina erfarenheter och framtidsspaningar. 

Ny teknik och regulatoriska krav – från efterlevnad till möjligheter
Carl Wern, CSO på Folksam, har lång erfarenhet av att leda informationssäkerhetsarbete på svenska och globala bolag. Han reflekterar kring vilka de främsta utmaningarna och möjligheterna inom cybersäkerhet, vad som är viktigt för företag att fokusera på och ger konkreta råd hur man lyfter från enbart efterlevnad av ökade regulatoriska krav – till att informationssäkerhet är en integrerad det av strategin.

Vill du veta mer?

Kontakta oss eller läs rapporten.

Möt KPMG:s vice vd Tina!

Tina har mångårig erfarenhet inom KPMG och är Partner och Head of Clients & Markets. Tina är dessutom förste vice ordförande i branschföreningen FAR – där hon bland annat arbetar för att säkerställa revisionsbranschens framtid och attraktionskraft. Förutom KPMG:s kärnfrågor inom digitalisering, ESG och människor så brinner Tina lite extra för frågor kring jämställdhet, ledarskap och hållbarhet.

Nästa avsnitt

Nästa program

Future of Finance: kommer i slutet av oktober

Alla avsnitt