• 1000

I vår programserie KPMG Breakfast Club lyfter vi framtidsperspektiv inom olika områden som hållbarhet, public, finance och tech. I dagens avsnitt fokuserar vi på  Future Ways of Working. Hur kommer ledarskap och verksamhet att påverkas av ny teknik och en allt mer föränderlig arbetsmarknad?  

Vi har bjudit in Anna Leander, Head of HR vid Stockholm Exergi för att samtala kring framtidens kompetensförsörjning.  Vi träffar träffa Robert Bolton, People &Culture/COE, från KPMG i UK och vår AI-expert, Peteris Dalins som lyfter insikter kring AI som stöd på framtidens arbetsplats. Theresa Lagerbielke, en av KPMGs experter inom Workforce Transformation pratar om hur det agila arbetssättet kommer att påverka både synen på rollerna och lärandet inom bolaget framåt.

Breakfast Club, en programserie där våra experter och gäster diskuterar globala trender och insikter.

Alla avsnitt

Titta på utvalda klipp

Hur ser framtidens arbetsplats ut?
Enligt World Economic forum kommer hälften av alla arbetsmoment vara automatiserade 2025 – ligger det i linje med vad vi på KPMG förutspår, vilka krav ställer det på omställning? Teresa Lagerbielke, Head of Strategic workforce, reder ut och analyserar innehållet i KPMGs rapport From Flux to flow.  

"Vi kommer att se en utveckling där ledaren går mer mot att vara en coach inom innovativa arbetssätt"

"Vi ser ett ökat fokus på kompetenser och kunskaper snarare än rollbeskrivningar." 

"AI som stöd för medarbetaren kommer att vara en konkurrensfördel."
Vår AI-expert Peteris ger sitt perspektiv på hur kan AI hjälpa oss att fokusera på rätt saker och frigöra tid till de viktigaste uppgifterna.

Attrahera och behålla talang på en volativ arbetsmarknad
De senaste åren har inflationen ökat såväl som levnadskostnaderna. Detta har resulterat i svängningar på arbetsmarknaden och utmaningar att behålla talang. Finns det en modell som passar alla? Robert Bolton, Head of Global People & Change Center of Excellence delar med sig av vad han ser som viktiga framgångsfaktorer för att attrahera och behålla kritiska kompetenser.

Utmaningar och möjligheter på framtidens arbetsmarknad
Anna Leander, Head of HR vid Stockholm Exergi och med lång erfarenhet av att leda HR-arbetet på stora bolag, ger sitt perspektiv på vad som blir än viktigare för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Hur ska man attrahera och behålla talangerna?


Möt KPMG:s vice vd Tina!

Tina har mångårig erfarenhet inom KPMG och är Partner och Head of Clients & Markets. Tina är dessutom förste vice ordförande i branschföreningen FAR – där hon bland annat arbetar för att säkerställa revisionsbranschens framtid och attraktionskraft. Förutom KPMG:s kärnfrågor inom digitalisering, ESG och människor så brinner Tina lite extra för frågor kring jämställdhet, ledarskap och hållbarhet.

Nästa avsnitt

Nästa program

Nästa avsnitt: Future  of Cyber Security - kommer i oktober.

Alla avsnitt