Vi strävar efter att göra ett positivt avtryck genom att skapa värden för företag, utveckla tillit och förtroende för marknader och bidra till starka, rättvisa samhällen. Tillsammans hjälper vi dig att utveckla morgondagens verksamhet på ett insiktsdrivet och hållbart sätt.

  

KPMG. Make the Difference.

  

Våra värderingar

KPMG är en värderingsdriven organisation. Det betyder att våra värderingar är fundamentet i allt
vi gör och skapar tillit i vårt förhållningssätt mot varandra och omvärlden. Våra värderingar visar
att vi alltid gör vårt allra bästa, i alla handlingar och beslut.

KPMG:s värderingar är desamma oavsett var i världen du möter oss. Det skapar en gemensam
KPMG-kultur globalt. Grundade i värderingarna bygger vi förtroende på kapitalmarknader, stärker
ekonomier runt om i världen och bidrar till ett hållbart samhälle.

Integrity: We do what is right.

Excellence: We never stop learning and improving.

Courage: We think and act boldly.

Together: We respect each other and draw strength from our differences.

For Better: We do what matters.

Att vara trygga rådgivare med ett starkt engagemang för tillväxt och utveckling – i utmanande tider såväl som goda tider, har varit en framgångsfaktor i hundra år. Framåt tar vi en än större roll i att hjälpa våra kunder att växa, både genom ny teknik och värdefulla insikter för framtiden.

  

— Mathias Arvidsson, VD

  

Våra tre fokusområden

Technology Transformation

Inom teknisk utveckling är förändringstakten högre än inom de flesta områden. Det är lätt att landa i att tekniken i sig är lösningen, men det är inte allt. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi hjälpa kunder hitta rätt i att förstå sin utmaning och den lösning som passar verksamheten och tillsammans med våra allianspartners kan vi erbjuda trygghet, långsiktighet och utvecklingsmöjligheter.

Hållbarhetsrapportering är ett område där efterfrågan på digitalisering och teknisk transformation ökar. Ett exempel på företag som jobbar fokuserat med förbättringar är Södra, som har en ambition om att bli ett mer hållbart företag. Tillsammans med KPMG och Microsoft, skapades en lösning som automatiserar inhämtningen av hållbarhetsdata i organisationen.

Hållbarhet

Inom KPMG talar vi om ESG; Environmental (miljö och klimat), Social (socialt ansvar) och Governance (bolagsstyrning), för att samla alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället.

Det här verksamhetsåret har vi tagit stora steg framåt vad gäller vårt hållbarhetserbjudande. Med insikt och erfarenhet hjälper vi våra kunder bygga långsiktigt hållbara verksamheter där utveckling, miljö och socialt ansvar tillsammans skapar förutsättningar för både affärsutveckling och finansiella framgångar.

ESG är inget som hanteras separat utan inkluderas i allt vi gör.

People

Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet. Det är deras kunskaper och erfarenheter våra kunder söker och det är deras engagemang och motivation som driver vår verksamhet framåt. Genom att lyfta People som ett fokusområde vill vi visa att för oss är medarbetarna så mycket mer än en hygienfaktor. De är det viktigaste vi har.

Vår People-agenda handlar dels om att kontinuerligt arbeta för mångfald och inkludering, dels om att skapa utvecklande och hållbara arbetsförhållanden, vilket för ett kunskapsföretag som KPMG är en förutsättning för att vara en relevant arbetsgivare.