Att arbeta på KPMG handlar om att se världen annorlunda, genom många olika perspektiv och med god laganda. Mångfald, likabehandling och inkludering är centrala delar för att trivas på en arbetsplats, tillika framgångsfaktorer för oss alla – både som bolag och individer.

Vi strävar efter att ha en inkluderande kultur där våra medarbetare kan vara sig själva och där vi respekterar varandra. Det är kärnan i våra värderingar och ingår i vårt medarbetarlöfte. 

Integrerat i allt vi gör

Vårt långsiktiga mål är att inkludering, mångfald och rättvisa är integrerat i varje del av det vi gör; i vår kultur, i hur vi agerar samt hur vi rekryterar och främjar våra talanger. Sedan 2019 har KPMG Sverige en utsedd styrgrupp och ett ambassadörsnätverk med cirka 70 personer från samtliga affärsområden som rör Inclusion, Diversity och Equity (IDE).

Exempel på aktiviteter och projekt för att främja IDE
  • Utbildning och medvetenhet: obligatorisk e-utbildning för alla anställda, regelbundna dilemmaworkshops och föreläsningar med externa talare inom olika affärsområden och teman som rör IDE.
  • Transparens och rapportering: årlig extern IDE-rapport och regelbundna interna uppdateringar av vårt arbete, med syfte att kommunicera framsteg gentemot våra KPI:er och vårt långsiktiga mål inom IDE.
  • Samarbeten: vi bedriver olika typer av samarbeten och nätverk för att främja framtidens näringsliv och arbetsmarknad, Jobbsprånget, Diversity Charter Sweden och WomenCorporateDirectors. Vi arbetar även tillsammans med KPMG globalt med det globala LGBTQ+-nätverket

Ett inkluderande klimat

Vårt bidrag till omvärlden, samhället och näringslivet är att skapa trygghet och bidra i förändring – det gör vi ännu bättre när vi drar nytta av våra unika egenskaper, erfarenheter, kompetenser och olikheter. Oavsett om det är inifrån KPMG, genom våra medarbetare, eller genom att stödja olika nätverk, företag, satsningar eller samhället som helhet. Det är detta inkluderande klimat som främjar KPMG:s samarbete och framgång i över 150 länder.