• 1000

Chcesz prawidłowo zgłosić dane do CRBR? Nie wiesz, jak zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego, kiedy upływa termin zgłoszenia do CRBR lub masz inny problem związany z raportowaniem? Chcesz być na bieżąco z nowościami z obszaru AML? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Co należy wiedzieć o obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych z ustawy AML?

Jednym z obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( tak zwana „ustawa AML”) jest obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek ten dotyczy nie tylko wszystkich spółek prawa handlowego, lecz od niedawna także m.in. wybranych trustów, spółdzielni czy fundacji.

Pomimo tego, że obowiązkowe raportowanie beneficjentów funkcjonuje już od kilku lat, zgłaszający często napotykają różne trudności w jego wykonaniu. Częstym problemem jest identyfikacja właściwego beneficjenta, także po wprowadzeniu zmian w organizacji czy ładzie korporacyjnym danego podmiotu zobowiązanego.

Te i inne problemy dotyczą zarówno podmiotów wchodzących w skład złożonych, międzynarodowych struktur, jak i często podmiotów lokalnych. Niewłaściwe wypełnienie obowiązków z ustawy AML wiąże się z ryzykiem poważnych negatywnych konsekwencji.

Wyzwania firm związane z raportowaniem do CRBR – jakie sankcje grożą zobowiązanym?

Podmiotom zobowiązanym do raportowania, za niezgłoszenie lub brak aktualizacji danych w terminie zakreślonym ustawą grozi kara pieniężna do 1 mln PLN. Taka sama kara grozi za zgłoszenie informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

Co więcej, osoba odpowiedzialna za dokonanie zgłoszenia co do zasady ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do Rejestru bądź podanie nieprawdziwych danych.

Co zyskasz dzięki pomocy KPMG Law w obszarze AML?

1Należyte wypełnienie obowiązków w zakresie identyfikacji i zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego.

2Uniknięcie odpowiedzialności finansowej oraz karnej za naruszenie swoich ustawowych obowiązków.

3Bieżące doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dopasowane do aktualnych potrzeb organizacji.

4Monitoring wprowadzanych nowości legislacyjnych oraz wsparcie w przygotowaniu się do zmian stanu prawnego.

Zgłoszenie i aktualizacja danych o beneficjencie rzeczywistym – wsparcie KPMG Law

Prawidłowa identyfikacja beneficjenta rzeczywistego

Nasze usługi obejmują pełne wsparcie merytoryczne w zakresie właściwej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego przez daną jednostkę.

Dokonanie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie dokonywania zgłoszenia wynikającego z ustawy AML, w szczególności w zakresie generowania, podpisywania, walidacji i wysyłki zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Bieżąca aktualizacja informacji

Pomagamy w ocenie wpływu zmian korporacyjnych na dokonane zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego. Na bieżąco śledzimy zmiany przepisów prawa, dzięki czemu jesteśmy w stanie udzielić wsparcia w dostosowaniu się do nowych obowiązków.

Podejmowanie działań naprawczych

Jeżeli w Twojej organizacji wystąpiły już nieprawidłowości, jako KPMG Law oferujemy wsparcie w podjęciu działań naprawczych i zapobiegawczych, w celu uzyskania pełnej zgodności z przepisami prawa.

O nas

Kompleksowe doradztwo merytoryczne

KPMG Law to zespół wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek, zarówno dużych międzynarodowych korporacji jak i spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Bezpieczeństwo i oszczędność czasu

Nasi eksperci oferują rzeczywiste, praktyczne wsparcie w złożonych procesach prawnych. Prawidłowo i szybko wykonasz swoje obowiązki z ustawy AML, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym w Twojej organizacji.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także

Publikacje i webinaria