Przeglądy podatkowe w głównej mierze skierowane są na identyfikację i eliminację ryzyka podatkowego.

Zakres przeglądu podatkowego ustalany jest indywidualnie w zależności od profilu działalności klienta, okresu za jaki przegląd ma być przeprowadzony, obszarów, których ma dotyczyć.

KPMG oferuje pomoc w szczególności w zakresie:

  • analizy poprawności rozliczeń podatkowych (przeglądy sprawdzające stopień wywiązywania się firmy z obowiązków płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, weryfikacja wewnętrznych procedur, badanie poprawności naliczania podstawy opodatkowania PIT i ZUS odnośnie całego pakietu wynagrodzeń, wskazanie ryzyka i sposobów jego ograniczenia),
  • identyfikacji potencjalnych obszarów oszczędności podatkowych dla pracowników lub firmy biorąc pod uwagę stanowisko organów podatkowych oraz orzecznictwo sądowe.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe