Szybki i prosty sposób na obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym

Cały proces obsługi zobowiązań JPK w jednym narzędziu – KPMG JPK Tool

Dokonaj konwersji danych z wybranego formatu do wymaganej struktury XML, podpisz pliki JPK i wyślij je na bramkę Ministerstwa Finansów.

ekran z otwartą aplikacją KPMG JPK Tool

Co zyskasz dzięki aplikacji KPMG JPK Tool?


Wzrost przejrzystości i efektywności procesu generowania raportów JPK

Wzrost przejrzystości i efektywności procesu generowania raportów JPK


Poprawa jakości danych

Poprawa jakości danych


Dostęp do danych historycznych

Dostęp do danych historycznych

KPMG JPK Tool

Zapewnienie spełnienia obligatoryjnych wymogów regulacyjnych

System obsługuje wszystkie rodzaje struktur plików JPK. 

KPMG JPK Tool – cechy i możliwości aplikacji


Automatyzacja procesu raportowania JPK 

Generowanie raportów JPK odbywa się w sposób automatyczny na podstawie załadowanych danych.

Sprawdzanie spójności wczytanych danych

Dzięki zaimplementowanym regułom walidacyjnym, dane są weryfikowane pod kątem spójności. W przypadku wykrycia błędów aplikacja wyświetla stosowne powiadomienie.

Weryfikacja pod kątem nieprawidłowości danych

KPMG JPK Tool ma zaimplementowane zarówno reguły walidacyjne zgodne z kontrolami formalnymi (dostarczanymi przez Ministerstwo), jak i dodatkowe kontrole merytoryczne.

Archiwum danych źródłowych oraz gotowych plików JPK

Dane, na podstawie których zostały w przeszłości wygenerowane pliki JPK wraz z wynikowymi plikami, są dostępne w aplikacji. Istnieje również możliwość ręcznego zaimportowania danych zw plików ach XML do aplikacji.

Obsługa wszystkich rodzajów plików JPK wymaganych przez MF

System obsługuje wszystkie rodzaje plików JPK: JPK VAT, JPK WB, JPK FA, JPK KR, JPK MAG, JPK EWP, JPK PKPIR oraz JPK FA RR.

Model wdrożenia aplikacji

laptop z otwartą aplikacją KPMG JPK Tool

Instalacja aplikacji KPMG JPK Tool u klienta

  • Aplikacja KPMG JPK Tool może zostać zainstalowana bezpośrednio na komputerach w Twojej firmie. Daje to możliwość generowania plików JPK w postaci XML w dowolnym momencie oraz wykonując dowolną liczbę iteracji procesu walidacji danych i generowania plików XML.
  • Możliwe jest uzyskanie licencji na korzystanie z KPMG JPK Tool dla kilku spółek w grupie.
  • Proces wdrożenia aplikacji KPMG JPK Tool jest prosty i szybki – po zainstalowaniu i krótkim szkoleniu dla użytkowników można od razu zacząć korzystać z systemu.
  • Zapewniamy wsparcie w ramach usługi serwisu powdrożeniowego. Dostarczamy aktualizacje i wgrywamy nowe schemy w przypadku ich zmiany przez regulatora. 

Model usługowy – generowanie plików JPK przez KPMG

Możemy także generować sprawozdania finansowe w formie JPK za Ciebie. Po otrzymaniu danych poddamy je procesowi walidacji, wygenerujemy plik XML i odeślemy gotowe sprawozdanie finansowe.

Usługa ta zapewnia pełne wsparcie w technicznym aspekcie generowania plików JPK w postaci XML.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny i kogo dotyczy obowiązek jego przesyłania?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) stanowi ujednolicony format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej, w którym podatnicy prowadzący księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych są obowiązani je przekazywać na żądanie organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Obowiązek ten został nałożony na podatników począwszy od 1 lipca 2016 r. zgodnie z art. 193a znowelizowanej ustawy Ordynacja podatkowa.

Spółki zostały objęte obowiązkiem przesyłania organom podatkowym bez wezwania struktury JPK dla rejestru VAT za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, natomiast pozostałe struktury JPK mają być przekazywane przez podatników na wezwanie organu kontrolnego.