Lekka aplikacja usprawniająca proces rozliczeń leasingowych

Standard MSSF 16 wymaga ujmowania zobowiązań i aktywów z tytułu umów leasingu. Zrobisz to w oferowanym przez nas narzędziu.

Jest ono proste w obsłudze i nie wymaga skomplikowanego wdrażania – otwiera się w powszechnie stosowanym programie Microsoft Excel. Mimo niewielkich rozmiarów pozwala na efektywne zarządzanie umowami leasingowymi w organizacji.

Kompaktowa aplikacja w środowisku MS Excel do księgowania umów leasingowych – zrzuty ekranu
Menu główne
Rejestr umów
Wyniki zagregowane podstawowe
Graficzne raportowanie wyników

Co zyskasz dzięki naszemu narzędziu?


Zgodność ze standardami MSSF 16
Zgodność ze standardami MSSF 16
 

Kontrola nad umowami leasingowymi
Kontrola nad umowami leasingowymi
 

Kompleksowe kalkulacje oraz zestawienia
Kompleksowe kalkulacje oraz zestawienia
 

Przystępna forma zarządzania zobowiązaniami leasingowymi
Przystępna forma zarządzania zobowiązaniami leasingowymi
 
Kompaktowa aplikacja w MS Excel zapewniająca zgodność umów leasingowych z MSSF 16

Bez przygotowań, bez instalacji, po prostu korzystaj

Nasze narzędzie stworzone zostało z wykorzystaniem środowiska Microsoft Excel i działa w oparciu o ten program. Oznacza to znany każdemu, przyjazny interfejs oraz łatwość wdrożenia rozwiązania w firmie.

Cechy i możliwości aplikacji

Automatyczna wycena poszczególnych aktywów i zobowiązań leasingowych

Zyskasz możliwość bieżącego wykonywania kalkulacji wartości prawa do korzystania ze składników aktywów i zobowiązań – oraz dokonywania wyceny w trakcie życia poszczególnych umów.

Rejestrowanie umów leasingowych

Kluczowe dane i skany umów dla każdego kontraktu znajdziesz w jednym miejscu.

Przeglądanie i grupowanie wyników wyceny

Łatwo przeszukasz dokumenty i pliki. Można to zrobić według zdefiniowanych parametrów (np. portfel, rodzaj kontraktu, leasingodawca). Dzięki temu bez problemu sprawdzisz wycenę.

Generowanie kompletnych schematów księgowych

Otrzymasz wygodną możliwość sporządzania planu procesu księgowania. Dzięki temu usprawnisz kwestię ujmowania aktywów i zobowiązań leasingowych zgodnie z nowymi wymogami.

Analiza zagadnień w zakresie umów

Będziesz mieć możliwość bieżącego przeglądania umów w walutach obcych, dokonywania ich modyfikacji oraz analizy wpływu ujęcia aktywów i zobowiązań na kluczowe wskaźniki.

Przypisywanie parametrów wyceny

Skorzystasz z doboru wyceny per portfel lub per kontrakt w zależności od stopy dyskonta, metody wyliczania, czy okresu użytkowania aktywów.

Model wdrożenia narzędzia

Kompaktowa aplikacja w środowisku MS Excel do księgowania umów leasingowych

Wdrożenie składa się z kilku etapów, które pozwalają na szybkie dopasowanie narzędzia do potrzeb klienta:

  1. Szkolenie dla kluczowych użytkowników z funkcjonalności i możliwości narzędzia
  2. Wstępne dostosowanie narzędzia do potrzeb klienta
  3. Testowanie narzędzia przez kluczowych użytkowników oraz specyfikacja dokładnych wymagań
  4. Dostosowanie narzędzia i przeszkolenie użytkowników z finalnej wersji narzędzia
  5. Testy akceptacyjne i odbiór finalnego narzędzia

Jakie wyzwania stawia przed firmami standard MSSF 16?

1Obowiązek dostosowania systemów IT do przetwarzania i dostarczania odpowiedniej jakości danych.

2Konieczność odpowiedniego ewidencjonowania i klasyfikowania umów, które podlegają lub potencjalnie mogą podlegać pod MSSF 16.

3Konieczność usprawnienia procesów biznesowych i pracy działów księgowych na potrzeby szybkiej kalkulacji.