• 1000

W 2023 roku w Polsce zarejestrowano 475 tys. nowych samochodów osobowych – o 13,2% więcej niż w 2022 roku. Lepsze wyniki sprzedaży zanotowano również w segmencie samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów oraz motocykli. W ubiegłym roku sprzedaż samochodów osobowych z paliwami alternatywnymi wyniosła 217,6 tys. sztuk i była aż o 35,4% większa niż przed rokiem. To nie tylko efekt zmieniających się preferencji konsumentów, ale także szansa dla producentów i dostawców, aby jeszcze bardziej dostosować swoje oferty do rosnącego zainteresowania ekologicznymi rozwiązaniami. Jak wynika z raportu KPMG w Polsce i PZPM „Branża motoryzacyjna, Edycja Q1/2024” poprzedni rok był również lepszy dla fabryk motoryzacyjnych w Polsce, które wyprodukowały 612,9 tys. pojazdów – o 26,7% więcej niż w 2022 roku.

Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce w 2023 roku wyniosła 475 tys. sztuk, co przełożyło się na wzrost o 13,2% w porównaniu z 2022 rokiem. Ten trend rynkowy jest zauważalny zarówno w segmencie klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Klienci indywidualni zarejestrowali 130,6 tys. nowych samochodów – o 7,4% więcej niż rok wcześniej. O 15,5% więcej samochodów (344,4 tys.) zarejestrowali z kolei w 2023 roku klienci instytucjonalni.

Producenci samochodów osobowych marek popularnych sprzedali w Polsce w ubiegłym roku 356,8 tys. pojazdów, co oznacza wzrost sprzedaży o 10,2% r/r. 2023 rok był również lepszy dla segmentu samochodów osobowych marek premium+, których zarejestrowano 118,3 tys. co przełożyło się na 23,1% wzrost r/r. Wyniki te są szczególnie zauważalne w kontekście klientów indywidualnych, którzy w ubiegłym roku zarejestrowali 20,2 tys. nowych samochodów premium+, aż o 29,1% więcej niż w 2022 roku.

Wzrost sprzedaży samochodów z napędami alternatywnymi

Sprzedaż nowych samochodów osobowych napędzanych paliwami alternatywnymi w 2023 roku wyniosła 217,6 tys. pojazdów – co oznacza wzrost aż o 35,4% w stosunku do 2022 roku. W tym czasie klienci instytucjonalni zarejestrowali 161,9 tys. tego typu samochodów co przełożyło się wzrost o 36,8% r/r. Z kolei klienci indywidualni kupili 55,7 tys. nowych samochodów tego typu – o ponad 31% więcej w stosunku do 2022 roku.

Rośnie sprzedaż samochodów dostawczych, autobusów oraz motocykli

Rok 2023 przyniósł 3,7% wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów dostawczych. Podobny trend zauważalny jest również w kategorii samochodów ciężarowych, gdzie liczba nowych rejestracji przekroczyła 35,5 tys., odnotowując wzrost o 1,7% r/r/. Segment autobusów zanotował blisko 60% wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, a liczba zarejestrowanych tego typu pojazdów w Polsce w 2023 roku wyniosła 1821.

Rejstracja nowych pojazdów w Polce wykres

Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce wzrosła o 26,7%

W 2023 roku wyprodukowano w Polsce 612,9 tys. pojazdów samochodowych o 26,7% więcej niż w 2022 roku. Z polskich fabryk wyjechało w tym czasie 308,5 tys. samochodów dostawczych i ciężarowych, co przełożyło się na wzrost o 37,9% r/r. Produkcja samochodów osobowych również zanotowała wzrost na poziomie 17,3% r/r. 

Więcej informacji