• 1000

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku w Polsce zarejestrowano 350 tys. nowych samochodów osobowych – o 10,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Lepsze wyniki sprzedaży odnotowano również w segmencie samochodów ciężarowych, dostawczych, autobusów oraz motocykli. Szczególnie widoczny jest dynamiczny wzrost sprzedaży samochodów osobowych z napędami alternatywnymi, których w okresie od stycznia do września br. w Polsce sprzedano 154 tys., co oznacza wzrost o blisko 30% r/r. Fabryki motoryzacyjne w Polsce również odnotowały lepsze wyniki pod względem liczby wyprodukowanych pojazdów. Liczba wyprodukowanych w Polsce pojazdów w trzech kwartałach br. wyniosła ogółem 451 tys. pojazdów – o 34,6% więcej niż w poprzednim roku.

Po trzech kwartałach 2023 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce wyniosła 350 tys. pojazdów i jest o 10,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Klienci instytucjonalni, do końca września br. zarejestrowali 254 tys. pojazdów (wzrost o 13,6% r/r). W przypadku klientów indywidualnych, w omawianym okresie, zarejestrowano 96,6 tys. samochodów, o 3,4% więcej niż w ciągu trzech kwartałów 2022 roku.

W analizowanym okresie producenci samochodów osobowych marek popularnych sprzedali w Polsce 265 tys. pojazdów, co oznacza wzrost sprzedaży o 8%. Z kolei w segmencie aut osobowych marek premium+ odnotowano znacznie większy wzrost wynoszący 19,4%. Po trzech kwartałach 2023 roku zarejestrowano 85,6 tys. pojazdów z tego segmentu.

Wzrost sprzedaży samochodów z napędami alternatywnymi

W segmencie samochodów osobowych napędzanych alternatywnie odnotowano wzrost wolumenu sprzedaży o 28% r/r z wynikiem 154 tys. sztuk w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku. Niezmiennie przeważającą większość rynku stanowiły hybrydy, których zarejestrowano 26,6% więcej r/r (132,3 tys. sztuk), jednak największy wzrost liczby nowych rejestracji zanotowały samochody elektryczne – o 54% r/r/.

Rośnie sprzedaż samochodów ciężarowych, autobusów oraz motocykli

Na rynku samochodów ciężarowych liczba rejestracji w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku wzrosła o 11% r/r i wyniosła ponad 26,5 tys. szt. Z kolei o 48% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła liczba rejestracji nowych autobusów. W ciągu 9-ciu miesięcy bieżącego roku zarejestrowano w Polsce 1214 pojazdów tego typu.

Rynek motocykli również odnotował lepszy wynik w pierwszych trzech kwartałach br., kiedy Polacy zarejestrowali 24 tys. motocykli, co stanowi wzrost o 14,4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Największym wzrostem zainteresowaniem cieszyły się motocykle typu Sport Tourer (+72% r/r) i Tourist (+30% r/r).

Rejstracja nowych pojazdów w Polce wykres

Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce wzrosła o 34,6%

Od stycznia do września 2023 roku wyprodukowano w Polsce o 34,6% więcej pojazdów samochodowych niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wzrost odnotowano w każdej z kategorii, największy w przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych (+48,5%), zaś najmniejszy w segmencie autobusów (+4,4% r/r).

Więcej informacji