Inwestycje w technologie, takie jak sztuczna inteligencja i chmura, wpływają na zwiększenie zysków i poprawę wydajności zdaniem 63% firm

Nowe technologie stają się kluczowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Nowe technologie stają się kluczowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

  • 1000

Nowe technologie poprawiają rentowność lub zwiększają efektywność działania organizacji – zdaniem większości firm, które wzięły udział w badaniu KPMG. Najlepiej ocenione pod tym względem zostały data analytics, chmura i modele XaaS oraz sztuczna inteligencja (AI) i automatyzacja. Największa grupa ankietowanych organizacji zauważa, że inwestycje technologiczne przyczyniły się do zwiększenia zysków lub poprawy wydajności w ich firmach o ponad 10% Jednocześnie akceptacja kierownictwa do wdrażania nowych technologii wzrosła ponadtrzykrotnie, z 10 do 38% w ciągu ostatniego roku. Zdaniem 57% badanych AI oraz uczenie maszynowe będą najważniejszymi technologiami pozwalającymi na realizację krótkoterminowych celów biznesowych w ciągu najbliższych trzech lat. Impulsem do postępu technologicznego jest dla firm potrzeba zapewnienia cyberbezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi klientów – wynika z raportu „KPMG global tech report 2023”, w którym udział wzięło 2 100 liderów i ekspertów branżowych odpowiedzialnych za obszar technologii w firmach.

Nowe technologie stają się kluczowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej

Z badania KPMG wynika, że wśród przedsiębiorstw, które przodują w inwestycjach w technologie, upatrując w nich czynnika kształtującego zaufanie i rentowność, sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe mają największe znaczenie. Ponad połowa ankietowanych twierdzi, że te technologie będą kluczowe dla osiągnięcia krótkoterminowych celów biznesowych.

Kluczowymi czynnikami motywującymi firmy do postępu technologicznego i inwestycji jest potrzeba zapewnienia wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa, budowania zaangażowania klientów, a w dalszej kolejności także zarządzania obszarem ESG. Aby lepiej dbać o obecnych klientów oraz wciąż pozyskiwać nowych, organizacje powinny zapewnić, że cyfryzacja obejmie nie tylko wewnętrzne procesy firmowe, ale także aktualizację usług, tak aby zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko niezadowolenia odbiorców.

W tym roku osiągnięcie wyznaczonych celów z zakresu cyfryzacji przedsiębiorstw może być łatwiejsze, ponieważ potrzeba digitalizacji jest już dostrzegana nie tylko przez osoby bezpośrednio związane z technologiami w firmie, ale również przez kadrę kierowniczą. W ciągu ostatnich 12 miesięcy blisko czterokrotnie wzrósł odsetek ankietowanych, którzy deklarują, że mają poparcie ze strony liderów wyższego szczebla dla wdrażania nowych narzędzi.

Transformacja zbudowana na zaufaniu

Wdrażanie nowych technologii może podnosić ryzyko cyberataków. Wraz z rozbudową sieci systemów biznesowych i zmianami w infrastrukturze zwiększa się niestety ryzyko cyberzagrożeń. Firmy zdają sobie sprawę, że to nie tylko wyzwanie techniczne, ale także biznesowe. 62% badanych firm uważa, że zarządzanie ryzykiem na wczesnych etapach projektów, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i kontroli już w fazie projektowania, znacznie zwiększa szanse powodzenia transformacji cyfrowej. Ponad 63 organizacji twierdzi również, że podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności pomaga im zapewnić lojalność klientów.

Obawy związane z transformacją cyfrową

Respondenci badania dostrzegają obecność różnego rodzaju zagrożeń, które mogą spowolnić proces transformacji cyfrowej. Mimo że, jednym z obszarów wywołujących w firmach niepokój jest cyberbezpieczeństwo, to najwięcej obaw respondenci wiążą z szeroko rozumianym czynnikiem ludzkim i umiejętnościami miękkimi. Głównymi przeszkodami na drodze do udanej cyfryzacji zdaniem ankietowanych jest brak odpowiedniego zarządzania funkcją technologiczną (46%), obawy związane z cyberbezpieczeństwem i prywatnością (37%), kultura organizacyjna niesprzyjająca podejmowaniu ryzyka (36%), brak odpowiednich umiejętności w zespole czy wiążące umowami relacje z podmiotami zewnętrznymi. Liderzy biznesowi muszą więc przejąć odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów związanych ze współpracą i słabymi stronami kultury organizacyjnej, które istnieją w ich firmie.

Rejstracja nowych pojazdów w Polce wykres

Rozpoznanie niepewności kluczem do skutecznych działań

Kluczowym elementem skuteczniej transformacji cyfrowej jest określenie klarownych celów, a odpowiednie sojusze biznesowe pomagają w osiąganiu komercyjnych i strategicznych wyników. Przeszkodą w dynamicznej cyfryzacji wciąż pozostaje niepewność gospodarcza. Respondenci badania przyznają, że w związku z sytuacją ekonomiczną czują się mniej pewnie inwestując w nowe technologie. Co więcej, aż dwie trzecie ankietowanych skarży się, że wymaga się od nich, że osiągną większe rezultaty, dysponując mniejszym niż rok temu budżetem.

Więcej informacji