Profesjonalne przeprowadzenie procesu zarządzania zmianą ma duży wpływ na wynik integracji firm w procesach fuzji i przejęć

Potrzebę jakościowego zarządzania zmianą dostrzegają również decydenci inwestycyjni, a nie jedynie działy HR.

Potrzebę jakościowego zarządzania zmianą dostrzegają również decydenci inwestycyjni.

  • 1000

Integracja następująca po przejęciu lub połączeniu spółek, jest niezwykle ważnym etapem każdej procedury transakcyjnej. Niedocenienie kapitału, jakim są ludzie w organizacji i niezaangażowanie ich w proces identyfikacji i realizacji synergii może być powodem niepowodzenia transakcji. Ponad 3/4 respondentów badania KPMG uważa, że zaplanowane i profesjonalnie przeprowadzenie procesu zarządzania zmianą mogłoby znacząco poprawić wyniki integracji firm po transakcji.

W raporcie KPMG w Polsce pt. „Charakterystyka procesów transakcyjnych M&A w Polsce” blisko połowa badanych firm przyznała, że zarówno ocena i powołanie właściwych menedżerów, jak również dopasowanie systemu zarządzania wynikami i systemu wynagrodzeń mogłoby usprawnić proces integracji. Szczególnie dużą wagę do tego obszaru przykładają inwestorzy finansowi.

Często zdarza się, że zrealizowana transakcja będąca szansą na rozwój dla przedsiębiorstwa nie generuje początkowo zakładanych korzyści. Z doświadczenia i obserwacji badanych inwestorów wynika, że wpływ na to mogą mieć między innymi niedocenienie ograniczeń zasobów ludzkich w zakresie możliwości realizacji nałożonych zadań (36% wskazań) lub utrata kluczowych talentów, na którą wskazuje blisko co trzeci badany.

Więcej informacji