• 1000

Do Departamentu Deal Advisory w KPMG na stanowisko Partner Associate dołączył Mirosław Pytliński. Jest odpowiedzialny za rozwój Zespołu Oil & Gas i realizację strategicznych projektów dla firm z sektorów: gazu, paliw i energii.

Mirosław Pytliński specjalizuje się w obszarze strategii, sprzedaży i rozwoju biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobył w wielu organizacjach, w tym w branży paliwowej i petrochemicznej. W trakcie swojej kariery zajmował się projektami związanymi z opracowywaniem strategii korporacyjnych i wdrażaniem nowych rozwiązań między innymi w takich obszarach, jak sprzedaż detaliczna i dystrybucja. Zarządzał biurem odpowiedzialnym za inicjatywy rozwojowe w zakresie paliw, petrochemii i logistyki.