KPMG Law stawia na rozwój praktyki Bankowości i Finansów – do kancelarii na stanowisko Partnera dołączył Adam Stopyra, który specjalizuje się w obsłudze klientów z sektora finansowego.

Adam Stopyra jest adwokatem i doktorem nauk prawnych, specjalizującym się w prawie gospodarczym, cywilnym, administracyjnym oraz bankowym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących sektora finansowego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas współpracy z bankami i firmami inwestycyjnymi przy projektach regulacyjnych, transakcyjnych, licencyjnych oraz compliance, a także w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed KNF i UOKiK.

Przed dołączeniem do KPMG Adam Stopyra był Partnerem w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie. Adam Stopyra jest także adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z prawa bankowego i cywilnego. 

KPMG od wielu lat świadczy kompleksowe usługi dla instytucji finansowych, obejmujące m.in. usługi audytorskie, podatkowe, doradcze i prawne dla klientów z tego sektora. Eksperci KPMG wykorzystując najnowsze technologie świadczą usługi, które pozwalają budować przewagę konkurencyjną firm z sektora finansowego na rynku.

Więcej informacji

***

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676