Grono Partnerów KPMG w październiku br. powiększy się o 14 osób w Departamentach: Audytu, Financial Services, Deal Advisory, Business Advisory oraz Doradztwa Podatkowego. Nominacje partnerskie są rezultatem dynamicznego rozwoju firmy oraz stałego rozwijania oferty usług i dostosowywania do zmieniających się wyzwań biznesowych.

Osoby awansowane na stanowiska partnerskie konsekwentnie wspierają klientów w rozwiązywaniu złożonych problemów biznesowych, zachowaniu zgodności z obowiązującymi regulacjami oraz pomagają wykorzystywać szanse rynkowe związane m.in. z cyfrową transformacją lub rosnącą rolą czynników ESG.

14 nowych Partnerów w KPMG w Polsce

Na zdjęciu od lewej: Bartosz Zawisza, Krzysztof Szwaja, Piotr Grauer, Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, Sabina Sampławska, Michał Herbich, Renata Kucharska, Wojciech Kotłowski, Agnieszka Laskowska, Przemysław Boryczka, Wojciech Majkowski, Michał Karwatka, Anna Jabłońska, Jarosław Fąfara.

Partnerami w Departamencie Audytu zostali: Renata Kucharska i Michał Karwatka. Z kolei na stanowisko Partner Associate w tym dziale awansowali: Anna Jabłońska, Przemysław Boryczka oraz Jarosław Fąfara. W Departamencie Financial Services nominację na stanowisko Partnera otrzymał Michał Herbich (usługi aktuarialne). W Departamencie Doradztwa Podatkowego Partnerami zostali: Sabina Sampławska (doradztwo w zakresie podatków międzynarodowych) i Wojciech Majkowski (doradztwo w zakresie podatku CIT), a na stanowisko Partner Associate awansowani zostali: Agnieszka Laskowska (doradztwo w zakresie VAT), Agnieszka Smolińska-Wiśnioch (doradztwo w zakresie VAT), Wojciech Kotłowski (doradztwo podatkowe dla firm prywatnych) oraz Krzysztof Szwaja. Partnerem Associate w Departamencie Deal Advisory został: Piotr Grauer (fuzje i przejęcia), natomiast Bartosz Zawisza (doradztwo IT) objął stanowisko Partner Associate w Departamencie Business Advisory.

Więcej informacji

***

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676