Newsflash: Michał Skorupski, dyrektor w KPMG członkiem Rady Ekspertów ds. optymalizacji inwestycji drogowych

Newsflash: Michał Skorupski członkiem Rady Ekspertów

13 lipca 2016 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał Radę Ekspertów, której celem jest optymalizacja procesów inwestycji drogowych w Polsce. W skład Rady weszli przedstawiciele wykonawców, zamawiających i strony społecznej. Z ramienia Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców do Rady został powołany Michał Skorupski, dyrektor w KPMG w Polsce.

1000

Kontakt

Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Do głównych zadań Rady Ekspertów należy wypracowanie wzoru umowy na realizację zamówienia publicznego w zakresie dróg publicznych, wytycznych dotyczących sporządzania opisów przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie dróg publicznych, wytycznych dotyczących prowadzenia postępowań przetargowych w zakresie dróg publicznych oraz docelowej formuły działań Narodowego Forum Kontraktowego.

Docelowo Rada położy podwaliny pod Narodowe Forum Kontraktowe, które ma wypracowywać dobre praktyki w zakresie zamówień publicznych w budownictwie. Do tej pory funkcjonował system, w którym zamawiający publiczny utożsamiał interes publiczny z interesem własnej instytucji. W konsekwencji umowy są istotnie wypaczone na niekorzyść wykonawców. Było to przyczyną fiaska poprzedniego programu drogowego i wielu ludzkich nieszczęść, czego niestety byłem świadkiem jako inżynier od kilkunastu lat związany z drogownictwem. Cztery lata temu z kolegami z SIDiR, PZPB i ZPBUI zainicjowaliśmy starania o przywrócenie dobrych standardów zamawiania. Teraz jest moment na opracowanie zasad współdziałania przy budowie dróg. Warto, by rozwiązania te były później wdrażane w innych dziedzinach budownictwa. Inspirację czerpaliśmy z brytyjskiego modelu JCT i holenderskiego CROW. Teraz Rada musi zaprojektować system wzajemnie powiązanych logicznie i uzupełniających się umów: o roboty budowlane, na nadzór i na projektowanie. Nie da się tego osiągnąć drogą negocjacji, rozwiązania te muszą zostać profesjonalnie opracowane. Na początku w centum uwagi Rady powinny znaleźć się ogólne zasady współdziałania w inwestycji. Warto zastanowić się nad kilkoma kluczowymi kwestiami, jak np. czy w Polsce w umowach nadal powinno być zakazane stosowanie klauzul samozmienialnych, mimo że nowa dyrektywa zamówieniowa wyraźnie na to zezwala – mówi Michał Skorupski, dyrektor w zespole doradczym dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs