• 1000

Firmy rodzinne wiedzą, że utrzymanie dobrze prosperującego biznesu rodzinnego zależy od tego, jak dobrze zaplanowane jest przekazywanie aktywów i majątku rodziny z jednego pokolenia na kolejne. Z transferami aktywów firmy, poza kwestiami emocjonalnymi, związane są również zagadnienia podatkowe i prawne oraz wiele innych czynników. W dzisiejszych czasach pojawia się ich z resztą coraz więcej. Wciąż trwa pandemia, rosną napięcia geopolityczne, na horyzoncie majaczy recesja, a innowacyjne technologie wspierają powstawanie nowych modeli biznesowych i sposobów prowadzenia przedsiębiorstwa.

Opodatkowanie transferu aktywów w firmach rodzinnych – świat pełen różnic

W raporcie „Global family business tax monitor 2023” doradcy KPMG Private Enterprise przedstawiają zarys krajowych przepisów podatkowych dotyczących przekazywania firm rodzinnych następnym pokoleniom oraz szczegółowo analizują wyniki dwóch przypadków, w których akcje w firmie rodzinnej są przekazywane po śmierci właściciela (dziedziczenie) lub w trakcie życia właściciela (darowizna).

Przypadki przedstawione w naszym raporcie pokazują, że globalnie istnieją znaczne różnice między reżimami podatkowymi w kwestii:

 • dostępności określonej ulgi podatkowej oraz warunków, które należy spełnić, aby uzyskać tę ulgę;
 • zastosowania podatków przy dziedziczeniu i darowiźnie rodzinnej bezpośrednio lub poprzez inne podatki i opłaty, takie jak podatki od zysków kapitałowych i opłaty skarbowe.

Zwiększająca się globalizacja firm rodzinnych, mobilność członków rodziny na całym świecie oraz dywersyfikacja geograficzna aktywów wymagają, aby firmy rodzinne podczas planowania przekazywania aktywów następnemu pokoleniu szczególną uwagę przywiązywały do regulacji podatkowych obowiązujących w poszczególnych państwach.

Raport KPMG „Global family business tax monitor 2023” porównuje ze sobą implikacje podatkowe związane z przekazywaniem firmy rodzinnej w 57 krajach, terytoriach i jurysdykcjach na całym świecie.


Spośród 57 krajów, terytoriów i jurysdykcji reprezentowanych w badaniu

18 Stosuje określony podatek od spadku, który dotyczy przekazywania w ramach rodziny biznesu rodzinnego o wartości 10 milionów euro.

17 Stosuje podatek od darowizn, który dotyczy dożywotniego przekazania biznesu o wartości 10 milionów euro.

21 Stosuje podatek od spadku w odniesieniu do firm rodzinnych o wartości 100 milionów euro

19 Stosuje podatek od darowizn na transfery aktywów o wartości 100 milionów euro.


Krajowe przepisy podatkowe to tylko jeden z czynników wpływających na sukcesję, inwestycje i planowanie biznesowe. W szerszym kontekście nasz raport przedstawia analizę i obraz dzisiejszych firm rodzinnych, jak również wytyczne dotyczące największych zagrożeń i priorytetów rozwoju. Było to możliwe dzięki pogłębionym wywiadom z liderami i doradcami KPMG Private Enterprise w wybranych krajach, terytoriach i jurysdykcjach.

Kliknij na mapę, aby zobaczyć naszą interaktywną analizę i porównać implikacje podatkowe w 57 jurysdykcjach na całym świecie.

Najważniejsze globalne trendy wpływające na planowanie biznesowe w firmach rodzinnych

„Global family business tax monitor 2023” obejmuje obserwacje ekspertów KPMG Private Enterprise w praktykach KPMG na całym świecie. W raporcie uwypuklone zostały trzy rozwijające się trendy, konieczne do uwzględnienia podczas opracowywania długoterminowych planów biznesowych i finansowych przez firmy rodzinne.

Untitled Document

Rozszerzanie działalności

Więcej biznesów rodzinnych i ich aktywów globalizuje się

 • Doradcy KPMG Private Enterprise twierdzą, że coraz więcej ich klientów z firm rodzinnych globalizuje swoje działania, członkowie rodzin stają się bardziej mobilni, aktywa są dywersyfikowane geograficznie, a firmy przechodzą na bardziej ekologiczne modele biznesowe.

 • W przypadku dużych firm rodzinnych o globalnym zasięgu – gdy ludzie, działania i zainteresowania rozpraszają się po świecie, mnożą się ryzyka podatkowe i prawne.

 • Z powodu trwającej pandemii w niektórych częściach świata ryzyka te szczególnie dotykają duże przedsiębiorstwa o wysokich obrotach finansowych. Rządy zwracają się do nich jako potencjalnego źródła bardzo potrzebnych pieniędzy, aby jak najszybciej podreperować poważnie nadszarpnięte w trakcie pandemii krajowe budżety.

 • Krajobraz podatkowy podlega ciągłym zmianom – tworząc zarówno możliwości, jak i ryzyka. Zaleca się więc, aby firmy rodzinne z aktywami w wielu jurysdykcjach monitorowały potencjalne nowe lub nowelizowane regulacje podatkowe i planowały działania z wyprzedzeniem.


Budowanie potencjału

Zarządzanie rodziną i jej majątkiem zyskuje na znaczeniu

 • Eksperci KPMG obserwują wzrost dyscypliny w zarządzaniu majątkiem rodzin w wielu jurysdykcjach oraz wzrost zaufania do zarządzania rodzinnymi aktywami przez zewnętrznych doradców (Family Office).

 • Oddanie rodzinnego majątku w zarządzanie wyspecjalizowanych doradców następuje najczęściej, gdy w firmie do głosu dochodzą nowe pokolenia, które zaczynają na poważnie zajmować się sprawami biznesowymi i majątkowymi rodziny. W tym momencie środek ciężkości w firmie rodzinnej często przechodzi z prowadzenia biznesu założycielskiego pokolenia na zarządzanie inwestycjami i kapitałem rodziny w dłuższej perspektywie.

 • Korzystanie z usług typu Family Office jest szczególnie istotne w przypadku firm rodzinnych globalizujących się, gdy członkowie rodzin i aktywa rozprzestrzeniają się w różne części świata, tworząc więcej ryzyk transgranicznych wynikających z podatków, a także ryzyk prawnych i dotyczących ochrony aktywów.

 • Struktura Family Office jest kluczowa dla realizacji długofalowych celów, zapewnienia specjalistycznych porad dla wszystkich członków rodziny i holistycznego spojrzenia na zarządzanie ich majątkiem w celu identyfikacji szans i ryzyk oraz ograniczenia niekorzystnych decyzji.

 • Umiejętne zarządzanie rodzinnym majątkiem staje się ważniejsze z pokolenia na pokolenie, gdy aktywa rodziny sukcesywnie powiększają się i stają się bardziej zróżnicowane oraz w szybkim tempie rośnie baza udziałowców rodzinnego biznesu.


Dzielenie się zyskami

Filantropijne działania przyciągają coraz większą uwagę

 • Firmy rodzinne zawsze prowadziły działalność filantropijną, ale coraz większe skupienie na przejrzystości i raportowaniu działań z zakresu ESG (Environmental, Social, Governance) skłania wiele z nich do większej jawności w swoich działaniach charytatywnych.

 • Wynika to po części ze zmiany sposobu definiowania przez rodziny celów majątkowych poza kapitałem. Podobnie jak w świecie korporacyjnym, gdzie zaczęto akceptować szersze obowiązki organizacji wobec wszystkich interesariuszy, definicja bogactwa firm rodzinnych ewoluuje poza bogactwo czysto finansowe. Obejmuje inne środki i działania, które przynoszą korzyści społeczności.

 • Oprócz tradycyjnych działań dobroczynnych, wiele firm rodzinnych poszukuje modeli biznesowych, które przynoszą zyski finansowe i przy okazji pomagają szerszej społeczności.

 • Rodzinne przedsiębiorstwa często powierzają koordynację swojej pracy filantropijnej specjalnie powoływanym fundacjom rodzinnym, które zajmują się znajdowaniem dróg wykorzystania kapitału do działań charytatywnych.

 • W zależności od jurysdykcji do osiągnięcia celów filantropijnych w bardziej opłacalny sposób wykorzystywane są inne struktury, takie jak np. fundusze z rekomendacją darczyńcy (donor-advised funds).


Z uwzględnieniem wszystkich tych czynników – na czym powinny się skupić rodziny biznesowe, planując sukcesję?

Raport KPMG „Global family business tax monitor 2023” uwypukla najważniejsze priorytety i zagrożenia, które wpływają na sukcesję, inwestycje i planowanie biznesowe firm rodzinnych w 2023 roku i w kolejnych latach.

  

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Powiązane usługi