Dnia 19 października 2022 r. uchwalone zostało Rozporządzenie 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych Digital Services Act (DSA), które nakłada liczne nowe obowiązki na dostawców usług pośrednich, do których zalicza się usługi platform internetowych (w tym sklepy internetowe) oraz usługi hostingowe.

Digital Services Act (DSA) – główne założenia i cel rozporządzenia

Nowe obowiązki wynikające z DSA, dla dostawców internetowych platform handlowych, obejmują m.in.:

  • zapewnienie przejrzystości systemów rekomendacyjnych i reklamy internetowej (w tym poprzez podanie zasad stosowania tych systemów w regulaminach usług);
  • konieczność zapewnienia identyfikowalności użytkowników biznesowych (co może pomóc w ustaleniu tożsamości sprzedawców nielegalnych towarów);
  • świadczenie usług z uwzględnieniem praw podstawowych, w tym swobody wypowiedzi (w szczególności poprzez umożliwienie zakwestionowania decyzji platform w zakresie moderowania treści);
  • zadbanie o odpowiednie środki chroniące przed nadużyciami (mechanizmy sygnalizowania takich treści przez użytkowników, a w przypadku platform – mechanizm współpracy w „zaufanymi podmiotami sygnalizującymi”);
  • wyznaczenie punktów kontaktowych mających zapewnić bezpośrednią komunikację z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz z odbiorcami usług.

Dalsze obowiązki, obejmujące w szczególności zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi oraz przeprowadzania audytów, nałożono na bardzo duże wyszukiwarki i platformy internetowe (np. niektóre platformy mediów społecznościowych).

Celem regulacji jest przede wszystkim ochrona praw obywateli oraz zapobieganie dezinformacji.

Kiedy wchodzi w życie rozporządzenie Digital Services Act (DSA) i co grozi za jego nieprzestrzeganie?

Rozporządzenie zacznie obowiązywać w pełni od 17 lutego 2024 r., natomiast niektóre przepisy weszły w życie już 16 listopada 2022 r. Stąd niezwykle ważne jest jak najszybsze dostosowanie działalności platform internetowych i dostawców usług hostingowych do wymogów DSA.

Zgodnie z DSA, maksymalna wysokość grzywny za brak dostosowania się do przepisów DSA może wynieść 6 % rocznego światowego obrotu danego dostawcy usług. Ustanowienie szczegółowych przepisów w zakresie sankcji będzie natomiast należało do państw członkowskich.

Jak możemy pomóc w omawianym obszarze?

Kancelaria KPMG Law świadczy usługi obejmujące w szczególności:

  • analizy dotyczące kwestii zastosowania DSA do działalności poszczególnych klientów;
  • opinie w zakresie nowych obowiązków wynikających z DSA dla poszczególnych podmiotów;
  • przegląd i dostosowanie brzmienia regulaminów i treści na stronach internetowych do wymogów DSA.